Birutė Kmitaitė gimė 1939 m. Jau daugiau kaip penki dešimtmečiai  audžia lovatieses, kurias vadina „divonais“ ir lino rankšluosčius. Birutė Celestina Kmi­tai­tė iki šiol au­džia se­no­viš­kais raš­tais, tra­di­ci­niu au­di­mo bū­du, iš­mok­tu iš ma­mos. Kel­miš­kės lo­va­tie­sės yra ser­ti­fi­kuo­tos, pri­pa­žin­tos tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tu.

Birutė Celestina KMITAITĖ

2012 m. kasmetinėje Šiaulių apskrities tautodailininkų parodoje, pir­mą­ją vie­tą tarp re­gio­no tai­ko­mo­sios dai­lės at­sto­vų pel­nė kel­miš­kė au­dė­ja Bi­ru­tė Ce­les­ti­na Kmi­tai­tė. Nu­ga­lė­to­jos var­das au­dė­jai su­tei­kė tei­sę da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me „Auk­so vai­ni­ko“ eta­pe, ku­ris vyko Uk­mer­gė­je.

2013 m. sausio 6 d. Ukmergėje vykusiame „Aukso vainiko“ iškilmingame minėjime Birutei Kmitaitei buvo įteiktas specialus prizas už ištikimybę tradicijai.

„Nuo vaikystės labai mėgau bažnyčią. Laukdavau sekmadienių, kai tėvelis pakinkys arklį, sėsime į vežimą ir dardėsime į Mišias. Kartais nesulaukusi sekmadienio, paprastą vakarą pati mindavau dviratį septynis kilometrus iki Liolių bažnyčios. Taip ir baigia praeiti gyvenimas su audimo staklėmis ir Dievo namais,“ –  kalba Birutė Kmitaitė.

Birutė yra aktyvi parodų ir mugių dalyvė, kurios vyksta kiekvienais metais ne tik rajone, bet ir respublikoje. Ąžuolinėse staklėse prabėgo beveik pusė audėjos gyvenimo.

Lietuvos Žemės ūkio ministerija 2009 m. jai suteikė tautinio paveldo produkto sertifikatą.

Audėjos Bi­ru­tės Ce­les­ti­nos Kmi­tai­tės audinių pavyzdžiai:

Austos lovatiesės, divonai
Austos lovatiesės, divonai

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.