KVIETIMAS  DALYVAUTI  ŽEMAIČIŲ  ETNOMUZIKAVIMO  IR  TRADICINIŲ AMATŲ VASAROS  KURSUOSE

Kelmės kultūros centras 2018 m. liepos 17–20 dienomis visus, besidominčius etnine kultūra, kviečia į 31-uosius žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus.
Kursų metu bus galima mokytis: žemaitiško dainavimo, apeiginio giedojimo, šokių ratelių žaidimų, kankliavimo, smuikavimo, groti armonika, piemenų pučiamaisiais instrumentais, kanklių gamybos, šiaudelių, vytelių pynimo, karpymo iš popieriaus, akmens tašymo, kaukių, klumpių drožybos, keramikos, tradicinės juvelyrikos, juostų audimo, siuvinėjimo, audimo staklėmis, folklorinio kostiumo dalių (rangių darymo, juostų vijimo, riešinių mezgimo), lininių rūbų siuvimo.
Paskaitas skaitys žymūs etninės kultūros mokslininkai, veiks parodos, vyks koncertai, vakaronės. Kursų dalyviams bus išduodami 32 valandų teorinių ir praktinių užsiėmimų pažymėjimai.
Kursų dalyvio mokestis – 14, 48 Eur, moksleiviui, studentui – 8, 69 Eur. Norintiems pasidaryti kankles, už medienos ruošinį meistrui reikės sumokėti 45 Eur, už klumpių ruošinį 10 Eur. Norintiems pasidaryti žalvario papuošalus papildomas mokestis už žalvarį – 3 Eur.
Preliminari nakvynės paros kaina vienam asmeniui –  nuo 5 iki 15 Eur.
Dienpinigius, kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga. 
Nepilnamečius, atvykstančius į kursus, maloniai prašome atsivežti tėvų sutikimus. Nepilmamečių grupę turi lydėti vadovas. 
Registracija į kursus vyks iki liepos 12 d. telefonais: (8 427) 61165 mob. tel. 8 686 92797, 8 614 94139, el. paštas: nomedajokub@gmail.com

                       Vasaros kursų metu, liepos 17–20 dienomis vyks ir Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Norinčius mokytis groti kviečiame apsilankyti. Registracija iki liepos 12 d. tel. 8 67207691, 8 61494139, el.p. ogerbenis@gmail.com, folkloras@kelmeskc.lt

                        Iki kursų pradžios kai kurios mokymo sritys gali būti pakeistos arba papildytos. Kursų programą skelbsime birželio paskutinę savaitę Kelmės kultūros centro interneto svetainėje http://kelmeskc.lt/, facebook paskyroje – Kelmės kultūros centras  
Lauksime jūsų atvykstant. Tikimės, kad vasaros kursų metu maloniai ir prasmingai praleisite laiką.

           ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ 31-ŲJŲ                                                VASAROS KURSŲ PROGRAMA                                                                                      
                                             2018 m. liepos 17–20 d.


                                                                         Liepos 17 d.

9.00–11.00 val. kursų dalyvių registracija (Kelmės kultūros centre).
11.00–11.30 val. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymas (Kelmės kultūros centre).
11.30–12.45 val. paskaita „Valstybinė nacionalinės kultūros politika Europos šalių XX a. V–VIII deš. pramoginės muzikos (šansonų, šlagerių, bigbyto ir folkroko) duomenimis“. Paskaitą skaito prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius.
12.45–14.00 val. pertrauka.
14.00–16.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).

16.45–19.00 val. paskaita„Liturginės muzikos aspektai Žemaitijoje“. Paskaitą skaito Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas ir dr. Girėnas Povilionis. Paskaitos metu bus pristatoma A. Motuzo tarpdisciplininė mokslo monografija „Žemaičių Kalvarijos maldyno Kalnai istorija, muzika ir apeigos“ bei Žemaitijos bažnyčių vargonų istoriniai, menotyriniai aspektai, akcentuojant dėmesį į Pakražančio Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios vargonus. Paskaitos turinį iliustruos Žalpių Šv. Benedikto parapijos tradicinių giesmių muzikos ansamblis (vad. Danutė Anankaitė) (Kelmės kultūros centre).
19.30 val. Kauno bandonininkų ansamblio „Kauno bandonija“ (vadovai Vilius Marma ir Algirdas Kasperavičius) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).          

                                                                           Liepos 18 d.

8.30–11.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g.15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
11.00–12.30 val. paskaita„XX a. pradžios JAV lietuvių tradicinės šokių muzikos įrašai: iš šimtmečio perspektyvos“. Paskaitą skaito Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Gaila Kirdienė (Kelmės kultūros centre).
12.30–14.00 val. pertrauka. 
14.00–14.45 val. Dalios Stalauskienės tapybos ant stiklo ir Raimondo Baškio medžio skulptūrų parodų pristatymas (Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje, I–II a.).
15.00–17.30 val.edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
17.30–19.00 val. pertrauka.
19.00 val. Mažeikių r. Sedos kultūros centro suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių „Rėmolee“ ir „Rėmoliokaa“ (vadovai Gintautas Griškėnas ir Gražina Vainutienė) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).

                                                                          Liepos 19 d.

9.30–12.30 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g.15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
12.30–14.00 val. pertrauka.
14.00–15.30 val. paskaita „Liaudies medicina: gydymo vaistinėmis žolėmis ypatumai“. Paskaitą skaito Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorius Virgilijus Skirkevičius (Kelmės kultūros centre).
15.40–18.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), Evangelikų reformatų bažnyčioje, tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
18.00–19.00 val. pertrauka.
19.00 val. jaunimo grupės „Ritingo“ (Vilnius) tradicinės ir šiuolaikiškai aranžuotos muzikos albumo „Anksti rytą kėliau“ pristatymas ir koncertas. Albumą pristato etnomuzikologas, „Ritingo“ vadovas Arvydas Kirda. Po koncerto – vakaronė (Kelmės kultūros centre). 
21.00 val. vizualinės antropologijos vakaras. Filmus demonstruoja dokumentinių filmų autorė Rita Ščiglinskienė (Kelmės kultūros centre).

                                                                           Liepos 20 d.

8.30–10.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).

11.00 val. kursų dalyvių darbų paroda, dalyvių koncertas. Kursų uždarymas (Kelmės kultūros centre).

 


Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursų metu vyks Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Groti bandonija mokys etnomuzikologas Arvydas Kirda, liaudies muzikos atlikėjas Albinas Batavičius, etninės muzikos mokytojas metodininkas Andrius Morkūnas (Kelmės kultūros centre).


                                                            Edukacinių mokymų sekcijos

Smuikavimo (vadovė – etnomuzikologė doc. dr. Gaila Kirdienė) (Kelmės kultūros centre).
• Kankliavimo (vadovė – muzikos pedagogė Aušra Vilimaitė-Karyznienė) (Kelmės kultūros centre).
• Armonikos (vadovas – muzikos pedagogas Osvaldas Gerbenis) (Kelmės kultūros centre).
• Piemenų pučiamųjų instrumentų (vadovas – muzikos pedagogas Arūnas Stankus) (Kelmės kultūros centre).
• Žemaitiško dainavimo (vadovė – muzikos pedagogė Dainora Petrikienė) (Kelmės kultūros centre).
• Šokių ratelių ir žaidimų suaugusiesiems ir vaikams iki 11 metų (vadovė – choreografė Dijana Bakšienė, muzikantas – Gerimantas Rukas) (Kelmės kultūros centre).
• Apeiginio giedojimo (vadovė – Danutė Anankaitė, mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas) (Evangelikų reformatų bažnyčioje prie Kelmės kultūros centro).
• Kanklių gamybos (vadovas – meninių baldų restauratorius Mindaugas Dimšlys) (Kelmės kultūros centre). 
• Kaukių drožybos (vadovas – tautodailininkas, meno kūrėjas Eugenijus Arbušauskas) (Kelmės kultūros centre).
• Klumpių drožybos (vadovas – tautodailininkas, atestuotas tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis) (Kelmės krašto muziejuje).
• Akmens tašymo (vadovas – tautodailininkas, meno kūrėjas, atestuotas tradicinių amatų meistras ValdasBandza) (Kelmės krašto muziejuje).
• Pynimo iš šiaudelių (vadovė – tautodailininkė Kornelija Lopetienė) (tautodailininkės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
• Pynimo iš vytelių (vadovė – tautodailininkė Lina Grigalauskienė) (tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
• Karpinių (vadovė – tautodailininkė, meno kūrėja Nijolė Rimkienė) (Kelmės kultūros centre).
• Riešinių mezgimo, siuvinėjimo (vadovė – tautodailininkė Jolanta Gečienė) (Kelmėskultūros centre).
• Audimo staklėmis (vadovė – tautodailininkė, atestuota tradicinių amatų meistrė Ona Butvilienė) (Kelmės kultūros centre).
• Juostų audimo (vadovė – tautodailininkė Loreta Račkauskienė) (Kelmės kultūros centre).
• Folklorinio kostiumo detalių: rangių siuvimo, vytinių juostų audimo (vadovė – dailės pedagogė Irena Arlauskienė) (Kelmėskultūros centre).
• Lininių drabužių siuvimo (vadovė – dizainerė, technologė Justina Žebelienė) (Kelmės kultūros centre).
• Keramikos (vadovės – dailės pedagogė Lina Užomeckienė ir keramikė Audronė Šlyterienė) (Kelmės krašto muziejuje).
• Tradicinės juvelyrikos (vadovė – juvelyrė Deimantė Makauskaitė) (Kelmės kultūros centre).

Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai

Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai, pradėti organizuoti 1988 metais, yra įgavę ilgametę tradiciją, tapę unikaliu etnografinio Žemaitijos regiono ir Kelmės krašto etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo reiškiniu, reikšmingu įvairaus amžiaus žmonėms, visiems, besidomintiems etnine kultūra. Lietuvos muzikos akademijos mokslininkų ir Kelmės krašto entuziastų iniciatyva 1988 metais Kelmėje buvo surengti pirmieji kankliavimo kursai. Prisijungus Romuvos stovyklai, šie kursai išaugo į regioninius Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus, tapo nuolat atsinaujinančiu tautinės kultūros reiškiniu, populiarinančiu senąją baltų pasaulėjautą, etninį muzikavimą, tradicinius amatus. Paskaitas vasaros kursų metu skaito, savo tiriamuosius mokslo darbus ir leidinius pristato etninės kultūros mokslininkai, praktinius etnomuzikavimo užsiėmimus veda ir tradicinių amatų technologijų moko etnomuzikologai, liaudies muzikantai, Žemaitijos regiono tradicinių amatų meistrai. Vasaros kursų dalyviams programas pristato vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų folkloro ansambliai, rengiamos tautodailės, tradicinių amatų parodos. Daugelis žmonių, įkvėpti šių kursų, įsitraukia į mokslinius etninės kultūros tyrinėjimus, tampa etnokultūros populiarintojais.

Edukacinių mokymų sekcijos


Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.