VIRTUALŪS 33-IEJI ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ VASAROS KURSAI (2021 m.)

Liepos 12 d. bus skelbiama virtualių 33-iųjų žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų programa su paskaitų, etnomuzikavimo, folk-roko ir tradicinių amatų mokymų, parodų pristatymų vaizdo garso įrašais Kelmės kultūros centro interneto svetainėje http://kelmeskc.lt/Etnines_kulturos_ir_tradiciniu_amatu_skyrius/, Kelmės kultūros centro paskyrose „Facebook“, „You Tube“, Kelmės r. savivaldybės interneto svetainėje. https://www.kelme.lt/Naujienos-156761.

Virtualūs lankytojai išklausę kursų veiklų programą ir norintys gauti pažymėjimus gali kreiptis kontaktais:
Nomeda Bandzienė, tel. 8 686 92797, 8 427 61165 el. p. nomeda.bandziene@kelmeskc.ltŽEMAITIJOS REGIONO BANDONININKŲ KURSAI (2021 m.)

Liepos 13–15 d. Kelmės kultūros centre vyks Žemaitijos regiono bandonininkų kursai.
Kursų programa bus skelbiama liepos 5 d. Kelmės kultūros centro interneto
svetainėje http://kelmeskc.lt/Etnines_kulturos_ir_tradiciniu_amatu_skyrius/,
Kelmės Kultūros centro paskyroje  „Facebook“, Kelmės r. savivaldybės interneto svetainėje https://www.kelme.lt/Naujienos-156761.

Informacija ir registracija kontaktais: 
Osvaldas Gerbenis tel. 8 67207691, 8 61494139, 8427 61165, el.p. osvaldas.gerbenis@kelmeskc.lt

KVIETIMAS DALYVAUTI ŽEMAITIJOS REGIONO BANDONININKŲ KURSUOSE

 

                Kelmės kultūros centras 2020 m. rugpjūčio 18 – 20 dienomis visus norinčius išmokti ar patobulinti savo žinias grojant bandonija kviečia į Žemaitijos regiono bandonininkų kursus. 
                 Bandonininkų kursuose bus skaitomos paskaitos, vyks koncertai, vakaronės, kuriose kursų dalyviai galės maloniai praleisti laiką ir atsikvėpti nuo praktinių užsiėmimų. Kursų dalyviams bus išduodami 32 valandų teorinių ir praktinių užsiėmimų pažymėjimai.  
                 Preliminari nakvynės paros kaina vienam asmeniui – nuo 8 iki 10 Eur.
                 Kursų dalyviai maitinasi patys. Dienpinigius, kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga.
                 Nepilnamečius, atvykstančius į kursus, maloniai prašome atsivežti tėvų sutikimus. Nepilnamečių grupę turi lydėti vadovas.
                 Registracija iki rugpjūčio 10 dienos. Informacija telefonais:  
(8 427) 61165,  mob. 8 614 94139,   8 672 07691  el. paštas:   osvaldas.gerbenis@kelmeskc.lt 
                 Kursų programą skelbsime Kelmės kultūros centro interneto svetainėje http://kelmeskc.lt/ rugpjūčio mėn. 
                 Kursuose pageidautina turėti savo instrumentą (bandoniją).
                 Lauksime Jūsų atvykstant. Tikimės, kad kursų metu išmoksite groti arba patobulinsite savo žinias grojant bandonija ir maloniai bei naudingai praleisite laiką. 

DĖL COVID-19 PANDEMIJOS RENGINYS „ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ VASAROS KURSAI“ NUKELIAMAS Į 2021 M. LIEPOS MĖN.

Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai

Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai, pradėti organizuoti 1988 metais, yra įgavę ilgametę tradiciją, tapę unikaliu etnografinio Žemaitijos regiono ir Kelmės krašto etninės kultūros bei nematerialaus kultūros paveldo puoselėjimo reiškiniu, reikšmingu įvairaus amžiaus žmonėms, visiems, besidomintiems etnine kultūra. Lietuvos muzikos akademijos mokslininkų ir Kelmės krašto entuziastų iniciatyva 1988 metais Kelmėje buvo surengti pirmieji kankliavimo kursai. Prisijungus Romuvos stovyklai, šie kursai išaugo į regioninius Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus, tapo nuolat atsinaujinančiu tautinės kultūros reiškiniu, populiarinančiu senąją baltų pasaulėjautą, etninį muzikavimą, tradicinius amatus. Paskaitas vasaros kursų metu skaito, savo tiriamuosius mokslo darbus ir leidinius pristato etninės kultūros mokslininkai, praktinius etnomuzikavimo užsiėmimus veda ir tradicinių amatų technologijų moko etnomuzikologai, liaudies muzikantai, Žemaitijos regiono tradicinių amatų meistrai. Vasaros kursų dalyviams programas pristato vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų folkloro ansambliai, rengiamos tautodailės, tradicinių amatų parodos. Daugelis žmonių, įkvėpti šių kursų, įsitraukia į mokslinius etninės kultūros tyrinėjimus, tampa etnokultūros populiarintojais.

2019 M. VYKUSIŲ 32-ŲJŲ ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ BEI ŽEMAITIJOS REGIONO BANDONININKŲ KURSŲ AKIMIRKOS


Nuotraukos Valentino Lukono

KVIETIMAS DALYVAUTI ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ BEI ŽEMAITIJOS REGIONO BANDONININKŲ KURSUOSE

          Kelmės kultūros centras 2019 m. liepos 9–12 dienomis visus, besidominčius etnine kultūra, kviečia į 32-uosius žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus. Kursų metu bus galima mokytis: žemaitiško dainavimo, apeiginio giedojimo, šokių ratelių žaidimų, kankliavimo, smuikavimo, groti armonika, piemenų pučiamaisiais instrumentais, folk-roko, šiaudelių, vytelių pynimo, karpymo iš popieriaus, akmens tašymo, kaukių, klumpių, drožybos, molio lipdymo ir žiedimo, tradicinės juvelyrikos, juostų audimo, siuvinėjimo, audimo staklėmis, folklorinio kostiumo dalių (rangių darymo, juostų vijimo, riešinių mezgimo), lininių drabužių siuvimo.
          Kursuose paskaitas skaitys žymūs etninės kultūros mokslininkai, veiks parodos, vyks koncertai, vakaronės. Kursų dalyviams bus išduodami 32 valandų teorinių ir praktinių užsiėmimų pažymėjimai. Kursų dalyvio mokestis – 14, 48 Eur, moksleiviui, studentui – 8, 69 Eur. Papildomas mokestis amatų mokymų meistrams už medžiagas – nuo 3 iki 10 Eur. Preliminari nakvynės paros kaina vienam asmeniui – nuo 5 iki 15 Eur. Dienpinigius, kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga. Nepilnamečius prašome atsivežti tėvų sutikimus. Nepilmamečių grupę turi lydėti vadovas. Registracija į kursus vyks iki liepos 5 d. telefonais (8 427) 60066, (8 427) 61165 mobil. tel. 8 610 21970, 8 614 94139, el.paštas info@kelmeskc.lt, nomeda.jokubauskiene@kelmeskc.lt.
          Vasaros kursų metu, liepos 9–12 dienomis, vyks Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Kviečiame apsilankyti norinčius mokytis groti bandonija. Registracija iki liepos 5 d. tel. (8 427) 61165, 8 614 94139, el.p. osvaldas.gerbenis@kelmeskc.lt
          Iki kursų pradžios kai kurios mokymo sritys gali būti pakeistos arba papildytos. Kursų programą skelbsime birželio paskutinę savaitę Kelmės kultūros centro interneto svetainėje http://kelmeskc.lt/, facebook paskyroje – Kelmės kultūros centras  
          Lauksime jūsų atvykstant. Tikimės, kad vasaros kursų metu maloniai ir prasmingai praleisite laiką.

ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ 32-ŲJŲ                  VASAROS KURSŲ PROGRAMA

2019 m. liepos 9–12 d.

Liepos 9 d.


9.00–11.00 val. kursų dalyvių registracija (Kelmės kultūros centre).
11.00–11.30 val. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymas (Kelmės kultūros centre).
11.30–12.45 val. paskaita „Ar klydo Jonas Basanavičius? Žemaičių ir Balkanų tautų ryšiai etnomuzikologijos ir antropologijos mokslų duomenimis.“ Paskaitą skaito prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius (Kelmės kultūros centre).
12.45–14.00 val. pertrauka.
14.00–16.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F). 
16.45–19.00 val. paskaita-diskusija „Žemaičių Kalvarijos Kalnų giesmės – kelyje į UNESCO“ Paskaitą skaito ir diskusiją veda Vytauto Didžiojo universiteto prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas. Paskaitos-diskusijos turinį iliustruoja Žalpių Šv. Benedikto parapijos tradicinių giesmių muzikos ansamblis (vad. Danutė Anankaitė) (Kelmės kultūros centre).
19.15 val. Kėdainių r. Krakių kultūros centro suaugusiųjų „Žiedupė“, vaikų ir jaunimo „Smilgelė“ folkloro ansamblių (vadovė Jūratė Gudliauskienė) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).

Liepos 10 d.


8.30–11.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84 F). 
11.00–12.30 val. paskaita „Iš Žemaitijos tyrinėjimų dienoraščio: archeologijos ir mitologijos paveldas“. Paskaitą skaito Klaipėdos universiteto prof. dr. Vykintas Vaitkevičius (Kelmės kultūros centre).
12.30–14.00 val. pertrauka. 
14.00–14.45 val. tautodailininkų-meno kūrėjų Nijolės Rimkienės karpinių ir Valdo Bandzos akmens skulptūrų autorinių parodų pristatymas. Pranešimą, „Valdo Bandzos ir Nijolės Rimkienės kūrybos bruožai“ skaito Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas (Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje, I–II a.).
15.00–17.30 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).                                      
17.30–18.30 val. pertrauka. 
18.30–20.00 val. muzikinė sakmė, misterija “Vėjų šventyklos ruduo” PrajaPatii. Muzikos, tekstų autorius ir atlikėjas Jonas Chockevičius.
20.15 val. Telšių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio“ „Čiučiuruks“ (vadovė Rita Macijauskienė) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre). 

Liepos 11 d.


8.30–11.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
11.00–12.00 val. paskaita „Jurbarko krašto muzikavimo bandonijomis tradicija“. Paskaitą skaito Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė, vaizdo medžiagą pristato Eržvilko kultūros centro meno vadovė Gintarė Stirbienė (Kelmės kultūros centre).
12.00–13.30 val. pertrauka.
13.30–16.30 edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
16.30–17.30 val. pertrauka.
17.30–18.30 val. paskaita „Tauragės krašto muzikavimo bandonijomis tradicija“. Paskaitą skaito Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Gaila Kirdienė (Kelmės kultūros centre).
18.30 val. Tauragės kultūros centro bandonininkų ansamblio koncertas (vadovas Arūnas Rakevičius) koncertas ir vakaronė
19.30 val. trumpametražių filmų ir televizijos laidų konkursas „Pasiruokavimā“, skirtas Žemaitijos metams paminėti. Konkursą veda TV laidos „Labas iš Kelmės“ redaktorė Rita Ščiglinskienė (Kelmės kultūros centre).

Liepos 12 d.


8.30–10.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F).
11.00 val. kursų dalyvių darbų paroda, dalyvių koncertas. Kursų uždarymas (Kelmės kultūros centre).


Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursų metu vyks Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Groti bandonija mokys etnomuzikologas Arvydas Kirda, liaudies muzikos atlikėjas Albinas Batavičius, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė (Kelmės kultūros centre).


Edukacinių mokymų sekcijos


Smuikavimo (vadovė – etnomuzikologė doc. dr. Gaila Kirdienė) (Kelmės kultūros centre).
• Kankliavimo (vadovė – muzikos pedagogė Aušra Vilimaitė-Karyznienė) (Kelmės kultūros centre).
• Armonikos (vadovas – muzikos pedagogas Osvaldas Gerbenis) (Kelmės kultūros centre).
• Piemenų pučiamųjų instrumentų (vadovas – muzikos pedagogas Arūnas Stankus) (Kelmės kultūros centre).
• Žemaitiško dainavimo (vadovė – muzikos pedagogė Dainora Petrikienė) (Kelmės kultūros centre).
• Apeiginio giedojimo (vadovė – Danutė Anankaitė, mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas) (Evangelikų reformatų bažnyčioje prie Kelmės kultūros centro).
• Folk-roko (vadovas –  kompozitorius, atlikėjas, muzikos pedagogas Jonas Chockevičius) (Kelmės kultūros centre).
• Šokių ratelių ir žaidimų suaugusiesiems ir vaikams iki 11 metų (vadovė – choreografė Dijana Bakšienė, muzikantas – Gerimantas Rukas) (Kelmės kultūros centre).
• Karpinių (vadovė – tautodailininkė-meno kūrėja Nijolė Rimkienė) (Kelmės kultūros centre).
• Kaukių drožybos (vadovas – tautodailininkas-meno kūrėjas Eugenijus Arbušauskas) (Kelmės kultūros centre).
• Klumpių drožybos (vadovas – tautodailininkas, atestuotas tradicinių amatų meistras Vytautas Šemelis) (Kelmės krašto muziejuje).
• Akmens tašymo (vadovas – tautodailininkas-meno kūrėjas, atestuotas tradicinių amatų meistras Valdas Bandza) (Kelmės krašto muziejuje).
• Pynimo iš šiaudelių (vadovė – tautodailininkė Kornelija Lopetienė) (tautodailininkės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
• Pynimo iš vytelių (vadovė – tautodailininkė Lina Grigalauskienė) (tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
• Žolynų rišimo (vadovas – dailininkas, floristas Evaldas Jasiūnas) (Kelmės kultūros centre).
• Audimo staklėmis (vadovė – tautodailininkė, atestuota tradicinių amatų meistrė Ona Butvilienė) (Kelmės kultūros centre).
• Juostų audimo (vadovė – tautodailininkė Loreta Račkauskienė) (Kelmės kultūros centre).
• Folklorinio kostiumo detalių: rangių siuvimo, vytinių juostų audimo (vadovės – dailės pedagogė Irena Arlauskienė ir Lidija Kybartaitė) (Kelmės kultūros centre).
• Riešinių mezgimo, siuvinėjimo (vadovė – tautodailininkė Jolanta Gečienė) (Kelmės kultūros centre).
• Lininių drabužių siuvimo (vadovė – dizainerė, technologė Justina Žebelienė) (Kelmės kultūros centre).
• Molio lipdymo ir žiedimo (vadovės – dailės pedagogė Lina Užomeckienė ir keramikė Audronė Šlyterienė) (Kelmės krašto muziejuje).
• Tradicinės juvelyrikos (vadovė – juvelyrė Deimantė Makauskaitė) (Kelmės kultūros centre).


Edukacinių mokymų sekcijos


Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.