KKC

Kelmės rajoniniai kultūros namai savo veiklą pradėjo 1949 metais. Ką tik įsikūrusios kultūros įstaigos darbo krūvis buvo nedidelis, ji atliko tik miesto kultūros centro vaidmenį.

1978 metais įsteigti nauji Kelmės kultūros centro rūmai, kurie metodiškai vadovavo 1 miesto ir 29 kaimo kultūros namams.

1995 metais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Kelmės kultūros rūmai buvo reorganizuoti į Kelmės kultūros centrą ir atliko tik miesto kultūros centro funkcijas.

Nuo 2000 metų Kelmės kultūros centras vadovavo Liolių, Lupikų, Gaštynų filialams ir Maironių bendruomenės namams. 2006 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Gaštynų filialas ir jo veiklos funkcijos perduotos vietos bendruomenei.

2007 metais Kelmės kultūros centras apdovanotas LR kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus.

2010 metais vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-47 pakeista Kultūros centro struktūra, kurią sudarė:

Administracija.

Meninės veiklos skyrius.

Jaunimo folkloro skyrius.

Informacijos ir projektų skyrius.

Ūkio skyrius.

Liolių skyrius.

Lupikų skyrius.

Maironių skyrius.

 

2011 metų lapkričio 29 d., Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-325, nuo 2012 m. vasario 1 d. patvirtino naują Kelmės kultūros centro struktūrą, darbuotojų pareigybes ir etatų skaičių. Šiuo sprendimu buvo panaikinti Kelmės kultūros centro meninės veiklos, jaunimo folkloro, informacijos ir projektų, ūkio skyriai.

2013 metais vasario 6 d. Kelmės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-9 buvo įkurtas Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius.

2014 metais kovo 27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-76 Kelmės kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija

Kultūros centro pagrindinis tikslas  – skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius.

Kultūros centras atlieka šias funkcijas:


Kelmės kultūros centro nuostatai

 ᐅ KKC nuostatai (Atsisiųsti)

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.