Atsižvelgdama į gautas rekomendacijas, ESK nuo 2020 m. spalio 15 d. iki spalio 31 d. skelbia šių COVID-19 ligos prevencijos priemonių taikymą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje (kai kurios jų jau yra taikomos): 

-       uždrausti  renginių bei susibūrimų organizavimą atvirose ir uždarose erdvėse;

-        ugdymo procesą 5–12 klasėms ir gimnazinėms klasėms organizuoti nuotoliniu būdu;

-          neformalųjį vaikų švietimą, formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą, edukacijas vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu – ugdymą stabdyti;

 -          kultūros įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai užsiėmimus ir meninį ugdymą vykdyti nuotoliniu organizavimo būdu. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti nuotoliniu organizavimo būdu, būrelių, klubų, studijų, meno kolektyvų veiklas stabdyti; 

-          bibliotekoje neteikti skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), paslaugų;

-          dienos centrų veiklą vykdyti nuotoliniu būdu;

-          uždrausti sporto ir fizinio aktyvumo renginių Kelmės rajone organizavimą; -   raginti gyventojus laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, susijusių su COVID-19 ligos plitimo prevencija, apriboti gyventojų socialinius kontaktus, nesiburti į grupes, bendrauti tik šeimose, atidėti asmenines šventes;

 Ekstremalių situacijų komisijos informacija


Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.