Kelmės kultūros centras

6 d. 11.00 val. Nykštuko atsisveikinimas su Kalėdiniu laikotarpiu, skirtas Trijų Karalių dienai. Vaizdo medžiagą galėsite matyti Kelmės kultūros centro facebook paskyroje ir youtube kanale Kelmės kultūros centras.
13 d. meninė kompozicija „Laisvė. Vienybė. Kova“, skirta Laisvės Gynėjų dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui paminėti. Kompozicija galėsite stebėti Kelmės kultūros centro facebook paskyroje ir youtube kanale Kelmės kultūros centras.

Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius

13 d.–vasario 19 d. Sofijos Kanaverskytės sukurtų dekoratyvinių vėliavų ciklo „Vardan tos“, „Lietuvos valdovai“, „Lietuvos didieji“, „Lietuvos Respublikos prezidentai“ paroda Juozo Liaudanskio galerijoje, skirta Laisvės Gynėjų dienai ir Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-mečiui paminėti. Paroda bus viešinama Kelmės rajono savivaldybės interneto paskyroje www.kelme.lt, Kelmės kultūros centro interneto paskyroje www.kelmeskc.lt, Kelmės kultūros centro facebook ir youtube paskyrose, Šiaulių regiono televizijos laidoje „Labas ir Kelmės“.
7–25 d. viešinami filmuoti edukaciniai užsiėmimai:
„Vytinių juostų vijimo“ (vijimo technologiją demonstruoja KKC Amatų studijos vadovė Irena Arlauskienė, filmo autorė Rita Ščiglinskienė);
„Lietuvių liaudies pučiamieji instrumentai“ (apie instrumentus pasakoja KKC Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus folkloristas Osvaldas Gerbenis, filmo autorė Rita Ščiglinskienė).
Edukaciniai užsiėmimai bus viešinami Kelmės rajono savivaldybės interneto paskyroje www.kelme.lt, Kelmės kultūros centro interneto paskyroje www.kelmeskc.lt, Kelmės kultūros centro facebook ir youtube paskyrose.
25–vasario 1 d. parengtas vykusios tradicinės rajono folkloro kolektyvų šventės „Graži mūsų šeimynėlė“ audiovizualinės medžiagos katalogas. Katalogas bus viešinamas Kelmės rajono savivaldybės interneto paskyroje www.kelme.lt, Kelmės kultūros centro interneto paskyroje www.kelmeskc.lt, Kelmės kultūros centro facebook ir youtube paskyrose.

Jaunimo centro skyrius

Antradieniais 9.00–14.00 val. pokalbiams skirtas laikas centro lankytojų tėveliams, globėjams.
Antradieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais 13.00–15.00 val. pagal susitarimą su jaunuoliais, užsiėmimai ZOOM platformoje.
6 d. nuotolinis susirinkimas su jaunuoliais, aptariant metų planus, tikslus, veiklas per ZOOM platformą.
12 d. vaidybinio filmo apie sausio 13-osios įvykius „Mes dainuosim“ peržiūra ir nuotolinė diskusija, skirta Laisvės Gynėjų dienai.
12 d. 17.00 val. dalyvavimas tiesioginėje vaizdo diskusijoje „Ar per 30-dešimt laisvės metų išlikome laisvi?


Liolių skyrius

13 d. 8.00 val. akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai (Kartu su mokykla, seniūnija).


Lupikų skyrius

12–15 d. spaudinių medžiagos paroda „Sausio įvykiai mūsų atmintyje“, skirta Laisvės gynėjų dienai. Parodą galėsite matyti KKC Lupikų skyriaus facebook paskyroje.
13 d. 8.00 val. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai (kartu su biblioteka).

Maironių skyrius

13 d. 8.00 val. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės Gynėjų dienai (kartu su bendruomene). Kvietimas dalyvauti iniciatyvoje ir nuotraukos bus viešinamos Maironių kaimo bendruomenės facebook paskyroje.Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.