2018 metų ataskaitos :

 ᐅ 2018 m. trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2018 m. trijų ketvirčių atskaitomybė (Atsisiųsti)
 ᐅ 2018 m. dviejų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2018 m. I pusmečio atskaitomybė (Atsisiųsti)
 ᐅ 2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2018 m. I ketvirčio atskaitomybė (Atsisiųsti)

2017 metų ataskaitos :

 ᐅ 2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. biudžeto įvykdymo metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m . II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2017 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)  ᐅ 2017 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)

2016 metų ataskaitos:

 ᐅ 2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita I (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita II (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti)
 ᐅ 2016 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)

Ankstesnių metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

 ᐅ 2015 m. Ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2014 m. Ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2013 m. Ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 ᐅ 2012 m. Ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.