Dėkojame

UAB Račkausko Agrotech 

už paramą Kelmės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupei  „Patrepsėlis“ rūbams įsigyti.

Agrotech

Už 2018 m gegužės 26 d. organizuotos XXXVIII Liaudies meno šventės rėmimą dėkojame:
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI;
UAB "LITESKO";
AB „KELMĖS PIENINĖ“;
UAB RAČKAUSKO AGROTECH;
UAB „LAMBENT STUDIO“;
„SKONIO RATAI“;
Kavinei-restoranui „KELMYNĖ“;
Dalios ir Arūno Zakarų ūkiui;
Informaciniam rėmėjui, laikraščiui „BIČIULIS“.

Už Kelmės kultūros centro projektų rėmimą dėkojame:
LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI,
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI.


Dėkojame Reginai ir Petrui Marcinkams už  2018 m. birželio mėn. padovanotą pianiną

Dovanotas pianinas

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.