ES

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“

Pagrindinės kultūros paslaugų problemos Kelmės rajone yra susijusios su fiziškai ir moraliai pasenusia kultūros infrastruktūra, modernios ir šiuolaikiškos infrastruktūros trūkumu. Šios problemos lemia nepatenkinamus projekto tikslinės grupės – Kelmės rajono gyventojų poreikius gauti kokybiškas kultūros paslaugas. Šių problemų sprendimui ir buvo parašytas šis projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti ir sumontuoti garso, šviesos, vaizdo ir mechanikos įrenginius ir techniką, žiūrovų kėdes Kelmės kultūros centro didžiojoje ir mažojoje salėse. Atlikus šiuos darbus ir sumontavus įsigytą įrangą bei baldus, bus užbaigtas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas. Šiuolaikiška ir moderni kultūros infrastruktūra sudarys sąlygas teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas Kelmės rajono gyventojams bei didins aukštos kokybės kultūros paslaugų prieinamumą.

Projekto rezultatas – modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas – Kelmės kultūros centras, kurio didžiojoje ir mažojoje salėse įrengta šiuolaikiška scenos įranga, apšvietimo ir garso, vaizdo sistemos, įrengtos patogios sėdimos vietos ir patogios vietos neįgaliesiems. Atlikus šiuos darbus bus užbaigtas kompleksiškas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto pareiškėjas – Kelmės kultūros centras, kuris užtikrina projekto metu sukurtos infrastruktūros fizinį, finansinį ir veiklos rezultatų tęstinumą, t.y. atlieka sukurtos infrastuktūros eksploatacinę priežiūrą ir užtikrina sukurtos infrastruktūros naudingą funkcionavimą ilguoju laikotarpiu.

Kelmės kultūros centras, naudodamas projekto metu sukurta infrastruktūra, teiks įprastines savo veiklos paslaugas: profesionalaus meno sklaida, mėgėjų meno sklaida, koncertinė veikla, valstybinių švenčių minėjimai ir kitos kultūrinės paslaugos. Po projekto užbaigimo Kelmės rajono savivaldybės administracija patikėjimo teise perduos patalpas, skirtas teatro veiklai, Kelmės mažajam teatrui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. lapkričio 24 – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė 1 070 453.57 Eur

Projektas „Kelmės tradicinių amatų centro plėtra-tęstinis“ (Nr. 20AM-KS-15-1-05915-PR001)

Šiuo projektu skatinsime vietos sertifikuotų tradicinių amatininkų veiklas. Sudarysime jiems dar geresnes sąlygas kurti ir puoselėti savo krašto tradicinius amatus. Projekto dėka turėsime patalpas kur bus galima mokytis tradicinių amatų, vyks edukaciniai užsiėmimai tiek suaugusiems, tiek vaikams. Projektas prisidės prie Žemaitijos krašto kultūrinio paveldo išlaikymo, atkūrimo ir atnaujinimo, patirties perdavimo kitiems Kelmės krašto žmonėms, skatins socialinę įtrauktį. Sukurtuose kūrybinėse dirbtuvėse bus demonstruojami tradiciniai amatai, vyks susitikimai, paskaitos su sertifikuotais tradiciniais mūsų krašto amatininkais. Daug dėmesio skirsime ir tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams vaikams ir jaunimui. Bus parengtos programos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su rajono ugdymo įstaigomis. Įsigytos priemonės, baldai, įranga bei kitos prekės leis puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudarys sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti tautinio paveldo produktus. Šis projektas skatins vietos plėtrą kaimo vietovėse. Ypatingą dėmesį skirsime tautinio paveldo produktų viešinimui etnokultūriniuose lauko renginiuose: mugėse, šventėse, festivaliuose, amatų dienose.

Projekto metu įsigytos priemonės, įranga, baldai leis padidinti tradicinių amatininkų, įtrauktų tradicinių amatų centro veiklą, skaičių, demonstruojamų tradicinių amatų skaičių, vykdomų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų skaičių, rengiamų tautinio paveldo produktų ekspozicijų ir parodų skaičių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2015 metų spalio 1 d. iki 2017 metų gegužės 1 d.. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai lėšomis, paramos suma 73 411,13 EUR.

KPF - Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves

Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.