Back

KELMĖS KULTŪROS CENTRO MIŠRUS CHORAS „CANTIO“

Meno vadovė ir dirigentė Dalia Miklovienė

Koncertmeisteris Algimantas Šurna

Choras įkurtas 1970 metais. 2005 metais kolektyvui suteiktas „Cantio“ pavadinimas. Visų Respublikinių  dainų švenčių (1970–2018), apskrities chorų švenčių Kelmėje (nuo 1995) dalyvis

Apie chorą

Dalyvavo Baltijos šalių chorų festivalyje (Gotlande (Švedija), 1997, Klaipėdoje, 2002,  Tartu (Estija), 2009), pasaulio lietuvių dainų šventėje (1998), Lenkijoje vykusiame chorų festivalyje Bylgorajuje (1999, 2007), atstovavo rajonui La Mans (Prancūzija, 2001), Voru (Estija, 2009), Estijoje, Latvijoje. Respublikiniame  chorų konkurse su choru pelnė I laipsnio diplomą  (2003), trečiojo laipsnio (2006, 2013), antrojo laipsnio (2017) diplomus savo kategorijoje, kitus apdovanojimus. Dalyvavo jubiliejinėje dainų šventėje Kaune ir Vilniuje (2004).

Dainavo apskrities chorų šventėse Šiaulių mieste ir rajone, Pakruojyje, Baisogaloje, Raseiniuose, Tauragėje, Jurbarke, Akmenėje, Kelmėje. Rajone koncertavo Kiaunoriuose, Užventyje, Žalpiuose, Pakražantyje, Tytuvėnuose, Kražiuose, Lioliuose.

Edukacija

Choras „Cantio“ kiekvieno mėnesio paskutinę repeticiją yra atviras buvusiems choristams, draugijai „Mūza“ ir senjorų bendrijai „Artimi“, sudarant galimybę kartu dainuoti žinomas dainas, susipažinti su naujai kolektyvo rengiamais choriniais kūriniais.

2020 m. spalio mėnesį organizuotos Dainos dirbtuvės (viena iš regiono chorų festivalio „Iš dainos akių“, dalinai finansuojamo LKT ir Kelmės rajono savivaldybės, veiklų), skirtos miesto bendruomenei, visuomenei, buvusiems choristams; parengta liaudies dainų ir liaudies dainų harmonizacijų programa.

Kūryba

Aranžuojami kūriniai pritaikomi dainuoti chorui, daromi dainų tekstų iš rusų ir anglų kalbų į lietuvių kalbą vertimai, pritaikomas akompanimentas, ruošiamos fonogramos, rengiami kolektyvo metraščiai, sisteminami veiklų aprašai, nuotraukos.

Parengtos programos

 1. Adventinės-Kalėdinės muzikos kūrinių programos, atliktos 2015–2019 metais Kelmės kultūros centre, Radviliškio bažnyčioje;
 2. Lietuvių liaudies harmonizuotų dainų ir lietuvių kompozitorių originalių kūrinių programa, atlikta chorų festivalio Prahoje (Čekija) trijų koncertų metu 2015 metais; Malentės (Vokietija) miesto bendruomenės nariams, viešintiems rajone 2019 metais;
 3. Religinių giesmių ir bažnytinės muzikos programa, atlikta koncerte Kelmės Švč. Mergelės Marijos ėmimo dangun bažnyčioje ilgamečio choro vadovo Algio Krutkevičiaus mirimo metinėms paminėti 2016 metais;
 4. Religinių giesmių programa, atlikta kartu su „Vilniaus“ choru: religinės giesmės skirtos Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti;
 5. Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ dainų dienos programa, atlikta Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centre, Šiaulių rajone Kuršėnų dainų šventėje, Respublikinėje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje 2018 metais;
 6. Lietuviškų patriotinių dainų programa, atlikta koncerte Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre 2019 metais;
 7. Programa, skirta choro vadovės 30-ies metų darbo su kolektyvu jubiliejui (kūriniai iš kiekvieno dešimtmečio), atlikta 2018 metais.
 8. Dainos dirbtuvių (festivalio „Iš dainos akių“ veikla) liaudies dainų programa.

Laimėjimai

 1. Šiaulių apskrities geriausio rajono kolektyvo ŠAMA apdovanojimas (2015).
 2. II vieta chorų konkurse „Mūsų dainose“ Vievyje (2016).
 3. II laipsnio diplomas Respublikiniame Suaugusiųjų chorų konkurse (2017).
 4. Teisė dalyvauti (ir dalyvavimas) Respublikinėje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje (2018).

Pasiekimai

 • 2008 metais su „Cantio“ ruošė programas Šiaulių apskrities chorų sambūriui „Tegu dainoj ištirpsta toliai“ Kuršėnuose, 2009 metais – Lietuvos tūkstantmečio dainų šventei „Amžių sutartinė“ Vilniuje ir Tūkstantmečio regioninei  dainų šventei Šiauliuose.
 • 2010 metais dalyvavo  vakarų Lietuvos dainų šventėje, skirtoje Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti Klaipėdoje, 2011 metais atliko programą Rokiškio ir Biržų bažnyčiose, 2012 – Kuršėnų Jono Krikštytojo bažnyčioje, Linkuvos krašto dainų ir šokių šventėje, Vakarų Lietuvos dainų šventėje Klaipėdoje, tarptautiniame festivalyje „Dainuoju Maironiui“ Pasandravyje, 2013 – Truskavos bažnyčioje Kėdainių rajone, 2013, 2015 – „Lietuviais esame mes gimę“ Šiaulių Polifonijos salėje, 2013 – Zarasų regioninėje dainų šventėje,  2014 – regioninėje (Kuršėnuose) ir respublikinėje dainų šventėse „Čia mūsų namai“.

         Choras dainuoja daugelyje Kultūros centro renginių, tenkina vietos bendruomenės poreikius, dalyvauja rajono koncertuose – minėjimuose, šventėse: rajono ir respublikinėse kapelų šventėse Kelmės kultūros centre, Sausio tryliktosios, Kovo vienuoliktosios, Gedulo ir vilties dienos minėjimų progomis (2010–2017), ruošia Kalėdinės muzikos vokalinių kolektyvų vakarus (2011–2016, 2019), rengia regioninius chorų festivalius (2006–2015, 2020–2021).

 • 2015 metais choras dalyvavo chorų festivalyje Prahoje, surengė tris koncertus Prahos senamiesčio koncertinėse erdvėse. Koncertavo Radviliškio kultūros centro rengtoje Adventinės muzikos šventėje Radviliškio Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje.
 • 2015 metais choras pelnė Šiaulių apskrityje geriausio rajono kolektyvo ŠAMA apdovanojimą.
 • 2016 metais „Cantio“ surengė Šiaulių koncertinės organizacijos „Saulė“ organizuojamo koncertų ciklo koncertą „Velykų šviesa“ Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčioje Šiauliuose.
 • Choras dalyvavo festivalio „Mūsų dainose“ chorų konkurse (pelnė antrąją vietą) ir suaugusiųjų chorų dienoje Vievyje 2016 m.  gegužės 29 d.
 • 2016 metų rudenį „Cantio“ giedojo mišiose ir surengė koncertą Kelmės Švč. Mergelės Marijos ėmimo dangun bažnyčioje ilgamečio choro vadovo Algio Krutkevičiaus mirimo metinėms paminėti, dalyvavo chorinės muzikos šventėje „Auksinis ruduo“  Ginkūnuose, Šiaulių rajone, parengė ir atliko programą Kelmės kultūros centro moterų vokalinio ansamblio „Sidabrinė gija“ vadovės G. Jokubauskienės kūrybinės veiklos 55- mečio minėjimo koncertui.
 • 2017 metų Respublikiniame Suaugusiųjų chorų konkurse pelnė II kategoriją.
 • Kelmės rajono tradicinėje liaudies meno šventėje dainavo kartu su „Vilniaus“ choru: religinės giesmės skirtos Reformacijos 500 metų jubiliejui paminėti.
 • 2017 metų vasarą dalyvavo Šiaurės Lietuvos dainų šventėje, skirtoje Lietuvos šimtmečiui, Klaipėdoje.
 • 2018 m. kovo mėnesį, po Respublikinės šimtmečio dainų šventės Dainų dienos repertuaro perklausos, choras pakviestas dalyvauti ir dalyvavo 2018 metų Dainų šventėje.
 • 2018 m. dalyvavo respublikinėse chorų šventėse „Vardan tos…“ Radviliškio rajono Baisogalos kultūros centre, Kuršėnuose, Respublikinėje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje.
 • 2018 m. lapkričio 23 d. koncertavo Lietuvos kariuomenės dienai paminėti minėjime Kelmės kultūros centre.
 • 2018 m. gruodžio 14 d. choro vadovė Dalia Miklovienė ir choras „Cantio“ atliko programą, skirtą vadovės 30-ies metų darbo su kolektyvu jubiliejui, gruodžio 15 d. dalyvavo Adventinės muzikos festivalio koncerte Radviliškio bažnyčioje.
 • 2019 m. vasario 15 d. surengė choro „Cantio“ patriotinės dainos koncertą Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre.
 • 2019 m. balandžio 27 d. choras pakviestas ir dalyvavo respublikinėje XI-oje chorų šventėje „Draugystės daina“ Baisogaloje, Kuršėnuose, Respublikinėje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“ Vilniuje.
 • 2019 m. liepos 4 d. choras surengė lietuvių liaudies harmonizuotų ir originalių lietuvių kompozitorių kūrinių koncertą Malentės (Vokietija) miesto bendruomenės nariams, viešintiems rajone.
 • 2019 m. rugsėjo 29 d. choras dainavo Kurtuvėnų Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje sekmadienio koncerte.
 • 2019 m. lapkričio mėnesį „Cantio“ dainavo XVI regioninėje vokalinės muzikos šventėje „Auksinis ruduo“ Ginkūnuose, Šiaulių rajone.
 • 2019 m. gruodžio mėnesį choras dainavo Kelmės kultūros centro Adventinės muzikos koncerte.
 • 2020 m. rugsėjo mėnesį Cantio dainavo koncerte-teatralizuotame minėjime Kelmės kultūros centre, skirtame Savivaldos 30- mečiui.
 • Spalio mėnesį choras surengė Dainos dirbtuves, vieną iš LKT finansuojamo regioninio chorų festivalio „Iš dainos akių“ veiklų miesto bendruomenei, buvusiems choristams.

2023 m. balandžio 16 d. mišrus choras “Cantio” dalyvavo XIII respublikiniame chorų festivalyje “Draugystės daina” Baisogalos kultūros centre.