Be Kelmės kultūros centro sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.

KELMĖS KULTŪROS CENTRO MIŠRUS CHORAS „CANTIO“

Meno vadovė ir dirigentė Dalia Miklovienė

Koncertmeisteris Algimantas Šurna

Choras įkurtas 1970 metais. 2005 metais kolektyvui suteiktas „Cantio“ pavadinimas. Visų Respublikinių  dainų švenčių (1970–2018), apskrities chorų švenčių Kelmėje (nuo 1995) dalyvis

Kelmės kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis veiklą pradėjo 2019 metų rudenį. Ansamblio nariai – anksčiau kultūros centro kolektyvuose – moterų vokaliniame ansamblyje „Cantica“ ir vyrų vokaliniame ansamblyje „Auštaras“ dainavę vokalinės muzikos mėgėjai.

Folkloro ansamblis „Taduja“

Vadovas Osvaldas Gerbenis

Tel. +370 614 94 139

Nuo įsikūrimo kolektyvas vykdo aktyvią etninės kultūros populiarinimo veiklą: koncertuoja ne tik rajone, Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“

Vadovė - Genovaitė Jokubauskienė

Koncertmeisteris Algimantas Šurna

Gyvuoja daugiau nei 27 metus.  Suteikta III kategorija. Ansamblyje dainuoja 10 dainininkių, iš jų 7 nuo įsikūrimo pradžios.

Folkloro ansamblis JUDLĖ

Vadovė Angelė Jovaišaitė

Tel. +370 675 66 472

Ansamblis susikūrė 1991 metų spalio mėnesį. Kolektyve iki 2004 metų dalyvavo Kelmės miesto  mokyklų moksleiviai. Moksleivių folkloro ansamblis koncertavo Lenkijoje, folkloro festivaliuose Telšiuose, Kupiškyje, Šiauliuose, Joniškyje, Lietuvos radijo ir televizijos laidose „Duokim garo“.

Vokalinis ansamblis „Varsa“

Vadovė Genė Penikienė

Lupikų skyrius

Ansamblis susikūrė 2000 metais. „Varsos“ dalyvės turi ilgametę vokalinio dainavimo patirtį. Kolektyvo repertuarą sudaro lietuvių kompozitorių, Kelmės krašto liaudies kompozitoriaus Stanislovo Ruko sukurtos dainos. Moterų vokalinis ansamblis koncertuoja Kelmės rajono šventėse. Ansambliui suteikta III kategorija.

Vokalinis ansamblis „Vakarė“

Vadovė Genė Penikienė

Lupikų skyrius

„Vakarė“ – ilgametę koncertinę patirtį turintis kolektyvas. Mišraus ansamblio repertuarą sudaro linksmos, nuotaikingos, žiūrovų pamėgtos melodijos. Kolektyvas koncertuoja Žemaitijos regiono ir Kelmės rajono šventėse, festivaliuose, dalyvauja valstybinių švenčių minėjimuose. Kolektyvas dalyvavo A. Raudonikio kūrybos vakare Joniškyje ir gavo apdovanojimą už originaliausiai atliktas dainas. Ansambliui suteikta III kategorija.

SUAUGUSIŲJŲ MĖGĖJŲ TEATRO KOLEKTYVAS “(NE)TAKTIŠKI”

Kolektyvą šiuo metu sudaro 8 nariai kuriuos vienija meilė teatrui, šio kolektyvo tikslas – pastatyti spektaklius, dalyvauti teatralizuotuose renginiuose, šventėse, kurti literatūrines kompozicijas, ugdyti teatrinio meno gebėjimus ir žinias.

Vaikų teatro studija

Vadovė Sandra Zakarienė

Tel. +370 621 36 428

Teatro studijos tikslas ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą asmenybę kultūros erdvėje.

Estradinė grupė DARS

Trijų Karalių šventė
 ᐅ Trijų Karalių šventė (Atsisiųsti)
Eglutės įžiebimas
 ᐅ Eglutės įžiebimas (Atsisiųsti)
Advento vainikas
 ᐅ Advento vainikas (Atsisiųsti)
Kelmės kultūros centro Liolių skyrius. Advento tradicijos
 ᐅ KKC Liolių skyrius. Adventas (Atsisiųsti)

Vaikų folkloro ansamblis

Kolektyvo vadovė Dalia Miliauskienė

Kolektyvą lanko 7–16 metų mergaitės ir berniukai. Vaikai mokomi muzikuoti liaudies
instrumentais: kanklėmis, lamzdeliais, skudučiais, molinukais ir kt. Repeticijų metu šokame
folklorinius šokius, sukame ratelius, sekame pasakas, miname mįsles. Repertuarą sudaro
Lietuvos regionų tradicinė muzika, pasakojimai, žaidimai, šokiai. Kolektyvas su savo
programa dalyvauja pavasario, žiemos šventėse. Kolektyvo nariai nuolatiniai respublikinio
vaikų ir moksleivių-liaudies kūrybos atlikėjų konkurso “Tramtatulis” dalyviai.

Suaugusiųjų šokio studija „Dija Ritmas“

Vadovė Dijana Bakšienė

Šokių studija veiklą pradėjo 2005 metais. Čia suaugusieji mokosi šokti linijinius bei sportinius šokius. Aktyviai koncertuojanti linijinių šokių grupė yra nuolatinė renginių, koncertų, festivalių Radviliškyje „Prie Neužmirštuolės“, Pakruojyje „Vasaros šokių pynė“, Panevėžio miesto šventės, Kelmės „Pavasario ritmai“, Palangos tarptautinio linedance šokių festivalio „Draugystės tiltas“, Klaipėdos „Linedance Kuršių marių fiesta“ dalyvė. Tai judesio meną mylinčių, džiugias emocijas ir gyvenimo džiaugsmą skleidžiančių žmonių sambūris. Mūsų šūkis – „Draugystė, šokis, šypsena…“

Šokių grupė „Kregždutės“

Vadovė Dijana Bakšienė.

Šioje grupėje šoka 5-9 metų vaikai. Ritmikos lavinimas, lietuvių sceninio šokio
pagrindai ir folkloriniai šokiai, dalyvavimas respublikiniame folklorinių šokių festivalyje
„Šokim, trypkim, linksmi būkim“, respublikinėje akcijoje „Visa Lietuva šoka“, šventėje
„Žaliū, žaliū žuolynele“, koncertuose, renginiuose – tai aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinio
lavinimo visuma.

Merginų šokių grupė "Levandrėlės"

Vadovė Dijana Bakšienė.

Merginų šokių grupė koncertinę veiklą pradėjo 2001 metais. Merginos yra
nuolatinės Lietuvos dainų švenčių, Moksleivių dainų švenčių, Šiaulių apskrities bei rajono
kultūrinių renginių, koncertų, festivalių, konkursų dalyvės. Lietuvos vaikų ir jaunimo
liaudiškų šokių festivalio-konkurso „Aguonėlė“ regioninio turo III vietos laimėtojos bei šio
konkurso laureatės. Liaudiškų šokių ansamblių ir grupių respublikinio konkurso „Pora už
poros“ Marijampolėje III vietos laimėtojos. Merginos tęsia lietuviško sceninio šokio
tradicijas. Repertuare ir linijiniai bei klasikiniai šokiai.

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“

Vadovė Dijana Bakšienė

Šokių grupė susibūrė 2000 metų spalio mėnesį. Pirmoji vadovė Viliutė
Krutkevičienė. Taip jau 20 metų šokėjai turi tikslą – puoselėti lietuvių sceninio šokio
tradicijas ir tęstinumą, dalyvauti savo krašto ir Lietuvos kultūrinėje veikloje, šokiu ugdyti
bendravimo kultūrą, grožio ir gėrio supratimą. Praėję metai pažymėti įvairia veikla – tai
valstybinių švenčių renginiai, regioniniai ir respublikiniai konkursai, festivaliai, koncertai,
šventės, išvykos. Planuodami lietuviško tautinio šokio tradicijų sklaidą ir siekdami tikslo,
šokėjai ruošia naują repertuarą, kūrybiškai bendrauja su respublikos šokių kolektyvais, vyksta
į koncertines keliones. Nuo kolektyvo įsikūrimo pradžios dalyvauta visose Lietuvos bei
Pasaulio lietuvių Dainų šventėse, Senjorų Dainų šventėse. Šiaulių apskrities šokių šventėse,
regioniniuose ir respublikiniuose konkursuose „Pora už poros“, „Suk, suk ratelį“,
festivaliuose ir koncertuose visoje Lietuvoje. Kūrybinė veikla, įamžinta nuotraukose ir
videofilmuose, pripildyta bendravimo, sceninės patirties bei saviraiškos emocijomis. Šokių
grupei suteikta mėgėjų meno kolektyvų II kategorijos sertifikatas.

Kelmės kultūros centro šokių grupė „Šypsenėlės“

Vadovė Dijana Bakšienė

Nuotaikinga ir besišypsanti, 10-14 metų moksleivių grupė, puoselėjanti lietuvių
sceninį ir folklorinį šokį. Repertuarą puošia ir linijiniais šokiais. Tai respublikinio folklorinių
šokių festivalio „Šokim, trypkim, linksmi būkim“, liaudiškų šokių festivalio „Šokių pynė“,
linijinių šokių festivalio „Pavasario ritmai“ dalyvė. Grupė nuolat yra respublikinės akcijos
„Visa Lietuva šoka“ būryje.

Koncertinės išvykos

2023 m. 

Balandžio mėnesio

23 d. KKC liaudiška kapela “Kelmynė” dalyvaus Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos kapelų šventėje “Jurginės”.

16 d. KKC mišrus choras “Cantio” dalyvaus XIII respublikiniame chorų festivalyje “Draugystės daina” Baisogalos kultūros centre

2022 m.

Lapkričio mėnesio

5 d. KKC senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ dalyvaus respublikiniame senjorų liaudiškų šokių koleektyvų festivalyje „Trepsis“ Panevėžio bendruomenių rūmuose.

19 d. KKC Lupikų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis „Vakarė“ dalyvaus respublikinėje šventėje „Mano mamos dainos“ Betygalos kultūros centre.

Kovo mėnesio 

11 d. KKC Lupikų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis „Vakarė“ ir moterų vokalinis ansamblis „Varsa“ koncertuos Kolainių bendruomenės namuose.

2020 m.

Rugpjūčio mėnesio 

  • 15 d.  KKC Liolių skyriaus estradinė grupė DAR‘S koncertuos Kukečių seniūnijos šventėje „Piliakalnis senas mums praeitį mena“.

Birželio mėnesio 

  • 12 d. KKC suaugusiųjų linijinių šokių grupės „Dija Ritmas“ koncertuos Bazilionuose, Šiaulių r.
  • 23 d. KKC Liolių skyriaus moterų vokalinis ansamblis koncertuos Joninių šventėje Pakražantyje.

Vasario mėnesio 

  • 14 d. 12.00 val. mišrus vokalinis ansamblis „Vakarė“ koncertuos Kukečių seniūnijos salėje.
  • 19–23 d. Kelmės kultūros centras pristatys 2020 m. renginius Vilniaus knygų mugėje. Koncertuos folkloro ansamblis „Taduja“.
  • 21 d. Kelmės kultūros centro vokaliniai ansambliai „Sidabrinė gija“, „Auštaras“, „Cantica“, dainavimo studija, Lupikų skyriaus vokaliniai ansambliai „Vakarė“, „Varsa“ dalyvaus respublikinio vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ rajoniniame ture.

Pasiekimai

Vykstame į susitikimus su….