2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“

Pagrindinės kultūros paslaugų problemos Kelmės rajone yra susijusios su fiziškai ir moraliai pasenusia kultūros infrastruktūra, modernios ir šiuolaikiškos infrastruktūros trūkumu. Šios problemos lemia nepatenkinamus projekto tikslinės grupės – Kelmės rajono gyventojų poreikius gauti kokybiškas kultūros paslaugas. Šių problemų sprendimui ir buvo parašytas šis projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti ir sumontuoti garso, šviesos, vaizdo ir mechanikos įrenginius ir techniką, žiūrovų kėdes Kelmės kultūros centro didžiojoje ir mažojoje salėse. Atlikus šiuos darbus ir sumontavus įsigytą įrangą bei baldus, bus užbaigtas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas. Šiuolaikiška ir moderni kultūros infrastruktūra sudarys sąlygas teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas Kelmės rajono gyventojams bei didins aukštos kokybės kultūros paslaugų prieinamumą.

Projekto rezultatas – modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas – Kelmės kultūros centras, kurio didžiojoje ir mažojoje salėse įrengta šiuolaikiška scenos įranga, apšvietimo ir garso, vaizdo sistemos, įrengtos patogios sėdimos vietos ir patogios vietos neįgaliesiems. Atlikus šiuos darbus bus užbaigtas kompleksiškas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto pareiškėjas – Kelmės kultūros centras, kuris užtikrina projekto metu sukurtos infrastruktūros fizinį, finansinį ir veiklos rezultatų tęstinumą, t.y. atlieka sukurtos infrastuktūros eksploatacinę priežiūrą ir užtikrina sukurtos infrastruktūros naudingą funkcionavimą ilguoju laikotarpiu.

Kelmės kultūros centras, naudodamas projekto metu sukurta infrastruktūra, teiks įprastines savo veiklos paslaugas: profesionalaus meno sklaida, mėgėjų meno sklaida, koncertinė veikla, valstybinių švenčių minėjimai ir kitos kultūrinės paslaugos. Po projekto užbaigimo Kelmės rajono savivaldybės administracija patikėjimo teise perduos patalpas, skirtas teatro veiklai, Kelmės mažajam teatrui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. lapkričio 24 – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė 1 070 453.57 Eur


Kelmės kultūros centras yra pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.
Kopijuoti ir platinti www.kelmeskc.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.