Back
Direktorė Laima Lapinskienė

 

 

Tel. +370 610 21 970, el. paštas laima.lapinskiene@kelmeskc.lt

Gyvenimo aprašymas

Pareigybės aprašymas

 

Darbuotojų kontaktinė informacija

Loreta Valčiukienė

Sekretorė-referentė (1 etatas)

Tel. +370 612 93 420,

el. paštas loreta.valciukiene@kelmeskc.lt

Angelė Jovaišaitė

   Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai (1 etatas)                                                           Tel. +370 675 66 472,

el. paštas angele.jovaisaite@kelmeskc.lt 

Ingrida Maleckienė

Administratorė (1 etatas)

Tel. +370 682 63 823,

el. paštas           ingridasvaja@gmail.com

Rasa Šiaučiūnaitė

Režisierė (1 etatas)

Tel. +370 679 41 199,

el. paštas rasa.siauciunaite@kelmeskc.lt

Rūta Palubeckienė

Režisierė (1 etatas)

Tel. +370 605 73 026,

el. paštas ruta.palubeckiene@kelmeskc.lt

Irma Diminskienė

Dailininkė-scenografė (0,5 etato)

Tel. +370 683 86 059,

el. paštas irma.diminskiene@kelmeskc.lt

Justinas Drapanauskas

Dailininkas-dizaineris (0,5 etato)

Tel. +370 623 24 881,

el. paštas justinas.drapanauskas@gmail.com

Deividas Tamulis

Garso operatorius (0,5 etato)

Tel. +370 653 77 717,

el. paštas deividastamulis1991@gmail.com

Albinas Valčiukas

Apšvietimo technikas (1 etatas)

Tel. +370 698 70 837,

el. paštas albinas.valciukas@kelmeskc.lt

Algimantas Šurna

Garso technikas (0,5 etato)

Tel. +370 615 12 097,

el. paštas algimantas.surna@gmail.com

Irma Diminskienė

Parodų koordinatorė (0,75 etato)

Tel. +370 683 86 059,

el. paštas irma.diminskiene@kelmeskc.lt

Ingrida Maleckienė

Projektų vadovė (0,3 etato)

Tel. +370 682 63 823,

el. paštas           ingridasvaja@gmail.com

Algimantas Šurna

Akompanuotojas (0,52 etato)

Tel. +370 615 12 097,

el. paštas algimantas.surna@gmail.com

Rita Ščiglinskienė

Redaktorė (1 etatas)

Tel. +370 610 22 045,

el. paštas rita.sciglinskiene@kelmeskc.lt

Nijolė Kančauskienė

Kasininkė (1 etatas)

Tel. (0427) 60 064,

el. paštas nijole.kancauskiene@kelmeskc.lt

Gintaras Juškevičius

Bilietų kontrolierius (0,5 etato)

Tel. +370 620 86 360,

                     el. paštas                         info@kelmeskc.lt

Krizentas Banys

Scenos technikas (1 etatas)

Tel. +370 687 75 426,

                       el. paštas                           info@kelmeskc.lt

Albinas Valčiukas

Energetikas-elektrikas (0,25 etato)

Tel. +370 698 70 837,

el. paštas albinas.valciukas@kelmeskc.lt

Dijana Bakšienė

Meno vadovė (1 etatas)

Tel. +370 611 44 962,

            el. paštas                 reveransas@gmail.com

Gerimantas Rukas

Meno vadovas (0,41 etato)

Tel. +370 675 31 063,

             el. paštas                 gerrukas@gmail.com

Dalia Miklovienė

Meno vadovė (0,5 etato)

Tel. +370 699 17 706,

               el. paštas                  daliamikl@gmail.com

Dalia Miliauskienė

Meno vadovė (0,31 etato)

Tel. +370 686 82 327,

el. paštas miliauskiene.dalia@gmail.com

Svajūnas Klimas

Meno vadovas (0,26 etato)

Tel. +370 686 97 072,

                   el. paštas                      svaklis@gmail.com

Stasė Genovaitė Jokubauskienė

Meno vadovė (0,15 etato)

Tel. +370 629 65 073,

el. paštas     genovaite.jok40@gmail.com

Jurgita Gelumbickienė

Meno vadovė (0,35 etato)

Tel. +370 612 24 957,

el. paštas jurgita.gelumbickiene@gmail.com

Ričardas Kazakauskas

Vairuotojas (1 etatas)

Tel. +370 653 72 908,

                       el. paštas                          info@kelmeskc.lt

Raimondas Povilaitis

Vairuotojas (0,5 etato)

Tel. +370 673 01 562,

                      el. paštas                         info@kelmeskc.lt

Rima Petrylienė

Rūbininkė-budėtoja (0,5 etato)

Tel. +370 655 71 798,

                      el. paštas                         info@kelmeskc.lt

Birutė Jucevičienė

Valytoja-budėtoja (0,75 etato)

Tel. +370 601 88 827

Regina Jovaišaitė

Valytoja-budėtoja (0,75 etato)

Tel. +370 682 05 877

Nijolė Brazienė

Valytoja-budėtoja (0,75 etato)

Tel. +370 617 23 765

Raimondas Povilaitis

Darbininkas ūkinei veiklai (0,5 etato)

Tel. +370 673 01 562

Kelmės kultūros centro skyrių kontaktinė informacija