Back

Apie mus

Kelmės rajoniniai kultūros namai savo veiklą pradėjo 1949 metais.

“Jauna pouš zūbā, vuo sena ­ drabožē.”

Liaudies išmintis

Kaip mes pradėjome

Ką tik įsikūrusios kultūros įstaigos darbo krūvis buvo nedidelis, ji atliko tik Kelmės miesto kultūros centro vaidmenį.

1978 metais įsteigti nauji Kelmės kultūros centro rūmai, kurie metodiškai vadovavo 1 miesto ir 29 kaimo kultūros namams.

1995 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Kelmės kultūros rūmai buvo reorganizuoti į Kelmės kultūros centrą ir atliko tik miesto kultūros centro funkcijas.

Nuo 2000 metų Kelmės kultūros centras vadovavo Liolių, Lupikų, Gaštynų filialams ir Maironių bendruomenės namams. 2006 metais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Gaštynų filialas ir jo veiklos funkcijos perduotos vietos bendruomenei.

2007 metais Kelmės kultūros centras apdovanotas LR kultūros ministerijos premija už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus.

2010 metais vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-47 pakeista Kultūros centro struktūra, kurią sudarė:

 • Administracija.
 • Meninės veiklos skyrius.
 • Jaunimo folkloro skyrius.
 • Informacijos ir projektų skyrius.
 • Ūkio skyrius.
 • Liolių skyrius.
 • Lupikų skyrius.
 • Maironių skyrius.
 • Kelmės KC struktūra

2011 metų lapkričio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-325 nuo 2012 m. vasario 1 d. patvirtino naują Kelmės kultūros centro struktūrą, darbuotojų pareigybes ir etatų skaičius. Šiuo sprendimu buvo panaikinti Kelmės kultūros centro meninės veiklos, jaunimo folkloro, informacijos ir projektų, ūkio skyriai.

2013 metais vasario 6 d. Kelmės kultūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-9 buvo įkurtas Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius.

2014 metais kovo 27 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-76 Kelmės kultūros centrui suteikta aukščiausia kategorija.

Kultūros centro tikslas ir funkcijos

Kultūros centro pagrindinis tikslas  – skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant edukacinę, pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius.

Kultūros centras atlieka šias funkcijas:

 • sudaro sąlygas etninės kultūros sklaidai, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimui, užtikrina etninės kultūros pereinamumą;
 • administruoja tradicinių amatų centrą;
 • organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, tenkina sociokultūrinius bendruomenės poreikius;
 • rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • organizuoja valstybinių, kalendorinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą;
 • kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas;
 • sudaro sąlygas profesionalaus meno sklaidai;
 • rengia ir įgyvendina kultūrinių programų poreikius;
 • vykdo pramoginę, edukacinę ir informacinę veiklą;
 • kaupia rajono gyvenimo vaizdo medžiagos archyvą.
 • vykdo amatų centro funkcijas
55000
Lankytojų
60
Kolektyvų
2240
Žiurovų
215
Apdovanojimų

Administracinė informacija

Ataskaitos, dokumentai ir kita įstaigos veiklos informacija

Informacija

Antradieniais 10.00 val. Kelmės kultūros centro pasitarimų  salėje vyksta kultūros centro administracijos,  kultūros darbuotojų ir mėgėjų meno kolektyvų vadovų susirinkimai,  skirti iškilusioms problemoms spręsti, savaitės darbų planavimui, kuriamų renginių aptarimui.

Muges organizatoriaus parinkimo tvarkos aprasas 2024 (Atsisiųsti)

Skelbimas apie konkursa (Atsisiųsti)  

Paraiška (Atsisiųsti)

Lankytojams

 • Po trečio skambučio žiūrovai į salę neįleidžiami.
 • Renginių metu fotografuoti, filmuoti ar daryti garso įrašus be kultūros centro administracijos leidimo draudžiama.
 • Į vakarinius koncertus prašome nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų.
 • Kultūros centras turi teisę keisti koncertų datą, laiką, vietą, programą. Naujausius pakeitimus rasite centro tinklalapyje.
 • Visose kultūros centro patalpose rūkyti draudžiama.
 • 2023 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 • 2022 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 • 2021 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2020 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2018 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2017 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių pagrindinių renginių planas (Atsisiųsti)
 •  
 • 2022 m. KKC veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2021 m. KKC veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. KKC veiklos ataskaita (Atsisiųsti) 
 • KKC veiklos programa 2020 m. (Atsisiųsti)                                                                                                         

 

 • 2022 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2021 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių veiklos ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. Kelmės kultūros centro veiklos ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2018 m Kelmės kultūros centro žodinė ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2017 m. Kelmės kultūros centro metraštis (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro metraštis ir ataskaita (Atsisiųsti)  
 • 2016 m. Kelmės kultūros centro metraštis ir ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti)
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro Maironių skyriaus „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2014 m. Kelmės kultūros centro Lupikų skyriaus „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2013 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2012 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti) 
 • 2011 m. Kelmės kultūros centro ir skyrių „Kultūros metraštis“ (Atsisiųsti)

Veiklos dokumentai

Pateikti dokumentai yra skirti susipažinti su įstaigos veikla ir pasiekimais.

Finansiniai dokumentai

Biudžeto ir finansinės ataskaitos skirtos supažindinti su vykdoma veikla.

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų skaičiusVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. I ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. II ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. III ketvirtį, EurVidutinis bruto darbo užmokestis per 2017 m. IV ketvirtį, Eur
Direktorius*11423,271423,761423,76 
Direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai*11009,621010,071010,07 
Administratorius- direktoriaus pavaduotojas1913,77914,81914,81 
Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus vedėjas1928,68929,16929,16 
Parodų ir tradicinių amatų koordinatorius1685,15686,43686,43 
Amatų studijos vadovas0,5410,03410,42410,42 
Meno vadovas2,832431,342431,342431,34 
Režisierė1741,95742,55742,55 
Dailininkas – scenografas1902,06903,06903,06 
Projektų vadovas1773,90852,17852,17 
Garso technikas1507,65508,95508,95 
Kultūrinių renginių organizatorius21234,351236,491236,49 
Meno mėgėjų kolektyvų vadovas1,65911,25955,72955,72 
Folkloristas1711,42712,53712,53 
Redaktorius1711,42712,53712,53 
Akompaniatorius0,52319,25319,62319,62 
Jaunimo centro skyriaus vedėja1  587,25 
Jaunimo centro projektų koordinatorius1  639,45 
Sekretorius – referentas1471,44549,41549,41 
Apšvietimo technikas1,25916,76916,76916,76 
Meistras1471,44523,31523,31 
Kasininkas1454,40455,45455,45 
Rūbininkas – budėtojas0,75285,00285,00285,00 
Bilietų kontrolierius0,5190,00190,00190,00 
Vairuotojas1454,40510,26510,26 
Valytojas -budėtojas2,25855,00855,00855,00 
      

Informacija apie Kelmės kultūros centro darbuotojų atlyginimus

Vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur/mėn.)*

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 18 punktas, nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų patalpinta interneto svetainėje

       Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2022 m. (Atsisiųsti)

 • KKC planuojamų vykdyti 2021 m. mažos vertės pirkimus viešųjų pirkimų planas (Atsisiųsti) 
 • Atn-3 tipine forma uz 2020 m (Atsisiųsti) 
 • Atn-3 tipine forma uz 2019 metus (Atsisiųsti) 
 • Metinis pirkimu planas 2020 (Atsisiųsti) 
 • Kelmės kultūros centro 2019 m. planuojamų viešųjų pirkimų metinis planas (Atsisiųsti) 
 • Kelmės kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės (Atsisiųsti) 
 • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (Atsisiųsti)
 • Planuojamų vykdyti 2017 m. supaprastintų viešųjų pirkimų planas (Atsisiųsti)
 • 2017 m vykdomi mažos vertės pirkimai (Atsisiųsti)
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2015 (Atsisiųsti)
 • Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2014 (Atsisiųsti)
 • Viešųjų pirkimų planavimo ir inicijavimo tvarkos aprašas (Atsisiųsti)

Įvykę pirkimai:

 • Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.4 (Atsisiųsti)
 • Sutartis Nr.5 (Atsisiųsti)
 • Atlikėjo sutartis Nr.6 (Atsisiųsti)
 • Sutartis Nr.7 (Atsisiųsti)
 • Kelmės “Kražantės” progimnazijos autobuso nuomos sutartis Nr.1/8 (Atsisiųsti)
 • Elektros generatorių komplekto pirkimo sutartis Nr.9 (Atsisiųsti)
 • Konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais ir projekto viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.10 (Atsisiųsti)
 • Konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais ir projekto viešinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr.10 (Atsisiųsti)
 • Kompiuterinės įrangos komplekto pirkimo sutartis Nr.11 (Atsisiųsti)
 • Paslaugų teikimo sutartis Nr.2016/04/22/12 (Atsisiųsti)
 • Baldų komplekto kūrybinėms dirbtuvėms pirkimo sutartis Nr.12 (Atsisiųsti)
 • Paslaugų teikimo sutartis Nr.2016/04/22/13 (Atsisiųsti)
 • Įmonių turto draudimo liudijimas Nr.310-046415 (Atsisiųsti)
 • Interneto svetainės sukūrimo pirkimo sutartis Nr.14 (Atsisiųsti)
 • Plačiaformačio spausdintuvo nuomos sutartis Nr.KR2016/05/13/24 (Atsisiųsti)
 • Kopijavimo įrenginio nuomos sutartis Nr.KR2016/05/13/25 (Atsisiųsti)
 • Transporto paslaugų sutartis Nr.2016/MT-145/28 (Atsisiųsti) 
 • Paslaugų sutartis Nr.29 (Atsisiųsti) 
 • Paslaugų sutartis Nr.30 (Atsisiųsti)
 • 2020 m. biudžeto vykdymo metinė ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. trijų ketvirčių finansinė ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2020 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2020 m. metinė finansinė atskaitomybė (Atsisiųsti)
 •  
 • 2019 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2019 m. trijų ketvirčių finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m . III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m. I-II ketvirčių. finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2019 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti) 
 • 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti) 
 • 2019 m . I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 •  
 • 2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys I (Atsisiųsti)
 • 2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys II (Atsisiųsti)
 • 2018 m. Kelmės kultūros centro biudžeto įvykdymo metinis ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. trijų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. trijų ketvirčių atskaitomybė (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I pusmečio atskaitomybė (Atsisiųsti)
 • 2018 m. dviejų ketvirčių finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2018 m. I ketvirčio atskaitomybė (Atsisiųsti)
 •  
 • 2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2017 m. biudžeto įvykdymo metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m . II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys (Atsisiųsti)
 • 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita I (Atsisiųsti)
 • 2016 m. biudžeto įvykdymo ataskaita II (Atsisiųsti)
 • 2016 m III ketvirčio finansinės ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)
 • 2016 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti)
 • 2016 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (Atsisiųsti) 
 • 2016 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitos (Atsisiųsti)

Kelmės kultūros centre duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB “SDG”, el. paštas asmensduomenys@sdg.lt, tel. +370 37 460066 kuri padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga ir teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (Atsisiųsti)

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (Atsisiųsti)

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas (Atsisiųsti)

Pranešimas darbuotojams apie jų asmens duomenų tvarkymą (Atsisiųsti)

Pranešti apie galimus korupcijos atvejus galima Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333, (8 5) 266 3379, el. paštu pranesk@stt.lt.

Budintis STT pareigūnas patars, kaip elgtis konkrečiose situacijose, o esant būtinybei nedelsdamas organizuos didesnės pareigūnų grupės darbą.

Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų/atsakingų asmenų sąrašas. 

 • Privačių interesų įsakymas (Atsisiųsti)
 • KKC 2023–2025 m. Korupcijos prevencijos programa (Atsisiųsti)
 • KKC 2023–2025 m. Korupcijos prevencijos priemonių planas (Atsisiųsti)
 • KKC 2020–2022 m. Korupcijos prevencijos priemonių plano ataskaita (Atsisiųsti)
 • KKC 2020–2022 m. Korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas (Atsisiųsti)
 • Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (Atsisiųsti) 
 • Atmintinė (Atsisiųsti)

Teisinė informacija

 

Projektas Nr. 07.1.1-CPVA-R-305-61-0002 „Kelmės kultūros centro pastato, Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, modernizavimas“

Pagrindinės kultūros paslaugų problemos Kelmės rajone yra susijusios su fiziškai ir moraliai pasenusia kultūros infrastruktūra, modernios ir šiuolaikiškos infrastruktūros trūkumu. Šios problemos lemia nepatenkinamus projekto tikslinės grupės – Kelmės rajono gyventojų poreikius gauti kokybiškas kultūros paslaugas. Šių problemų sprendimui ir buvo parašytas šis projektas. Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti ir sumontuoti garso, šviesos, vaizdo ir mechanikos įrenginius ir techniką, žiūrovų kėdes Kelmės kultūros centro didžiojoje ir mažojoje salėse. Atlikus šiuos darbus ir sumontavus įsigytą įrangą bei baldus, bus užbaigtas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas. Šiuolaikiška ir moderni kultūros infrastruktūra sudarys sąlygas teikti aukštos kokybės kultūros paslaugas Kelmės rajono gyventojams bei didins aukštos kokybės kultūros paslaugų prieinamumą.

Projekto rezultatas – modernizuotas kultūros infrastruktūros objektas – Kelmės kultūros centras, kurio didžiojoje ir mažojoje salėse įrengta šiuolaikiška scenos įranga, apšvietimo ir garso, vaizdo sistemos, įrengtos patogios sėdimos vietos ir patogios vietos neįgaliesiems. Atlikus šiuos darbus bus užbaigtas kompleksiškas Kelmės kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto pareiškėjas – Kelmės kultūros centras, kuris užtikrina projekto metu sukurtos infrastruktūros fizinį, finansinį ir veiklos rezultatų tęstinumą, t.y. atlieka sukurtos infrastuktūros eksploatacinę priežiūrą ir užtikrina sukurtos infrastruktūros naudingą funkcionavimą ilguoju laikotarpiu.

Kelmės kultūros centras, naudodamas projekto metu sukurta infrastruktūra, teiks įprastines savo veiklos paslaugas: profesionalaus meno sklaida, mėgėjų meno sklaida, koncertinė veikla, valstybinių švenčių minėjimai ir kitos kultūrinės paslaugos. Po projekto užbaigimo Kelmės rajono savivaldybės administracija patikėjimo teise perduos patalpas, skirtas teatro veiklai, Kelmės mažajam teatrui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. lapkričio 24 – 2017 m. gruodžio 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 priemonę „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto vertė 1 070 453.57 Eur

Projektai

ESF ir kitų projektų informacija

Prenumeruokite naujienlaiškį

Vieta žemėlapyje