KELMĖS KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-303 1 priedas  

Paslaugos pavadinimas

Vnt.

Kaina (Eur)

Bilietų kaina į renginius, kai juos organizuoja Kelmės kultūros centras

Pramoginiai renginiai

Suaugusiesiems

1 asmuo

5

Vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmuo

3

Nepramoginiai renginiai

Suaugusiesiems

1 asmuo

2

Vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmuo

1

Vakaronės

Suaugusiesiems

1 asmuo

3

Vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmuo

3

Mugės

  

Asmenims, prekiaujantiems tautodailės dirbiniais

1 asmuo

5,79

Asmenims, prekiaujantiems sertifikuotais tautinio paveldo produktais

 

Mokestis netaikomas

Asmenims, prekiaujantiems kita produkcija

1 asmuo

14,48

Kitų renginių kaina

Kursų, seminarų dalyvio mokestis:

–          suaugusiesiems;

–          vaikams, moksleiviams, studentams

1 asmuo

14,48

8,69

Reklamos skleidimo kainos 1 metams

Vaizdinė reklama pastato viduje

1 m2

43,44

Spausdinimas iš skaitmeninių laikmenų

Nespalvotas

už lapą

0,08

Spalvotas

už lapą (išskyrus nuotraukas)

0,11

Patalpų nuomos kainos

Koncertų salės, fojė nuoma koncertinėms organizacijoms

(nuo parduotų bilietų kainų sumos)

10 %

13 %

16 %

20 %

Iki 100 bilietų

101–200 bilietų

201–300 bilietų

301–420 bilietų

Koncertų salės nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu)

1 valanda

(salė, rūbinė, WC)

31,62

Koncertų salės nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (šildymo sezono metu )

1 valanda

(salė, rūbinė, WC)

35,78

Fojė nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu)

1 valanda

(fojė, rūbinė, WC)

17,70

Fojė nuoma Kelmės rajono savivaldybės įstaigoms (šildymo sezono metu)

1 valanda

(fojė, rūbinė, WC)

19,38

Choreografijos salės nuoma savivaldybės įstaigoms

1 valanda

9,28

Posėdžių salės nuoma savivaldybės įstaigoms (ne šildymo sezono metu)

1 valanda

12,89

Posėdžių salės nuoma savivaldybės įstaigoms (šildymo sezono metu )

1 valanda

13,91

Kultūros centro skyrių patalpų vienkartinė nuoma

24 valandos

8,69

Įvairaus turto nuomos kainos

Parodų stendų nuoma (1 stendas)

1 dienai

(į kainą neįeina transporto nuoma)

2,90

Mikroautobuso Ford Transit nuoma:

– darbo dienomis

– švenčių ir poilsio dienomis

1 valanda

1 kilometras

1 kilometras

2,79

0,34

0,43

Kitų teikiamų paslaugų kainos

Filmavimas

Kaina numatoma išankstinėje sutartyje pagal scenarijų, užsakymo ir atlikimo sudėtingumą.

1 valanda

– 1 kamera

– 2 kameromis

 

28,96

43,44

Filmuotos medžiagos montavimas

1 valanda

23,17

Filmuotos medžiagos redagavimas ir įgarsinimas

1 valanda

28,96

Fotografavimas

1 valanda

8,69

Reklaminio reportažo gamyba

1 minutė

2 minutės

4 minutės

5 minutės

57,92

86,89

115,85

144,81

Reklaminės skaidrės gamyba (iki 30 žodžių)

1 skaidrė

8,69

Vaizdo klipo transliavimas laidoje ,,Labas iš Kelmės“

1 minutė

12,89

Reklaminės skaidrės transliavimas laidoje ,,Labas iš Kelmės“

1 laidoje

4 laidose

2,90

10,14

Reklaminio reportažo transliavimas

5 minutės

20,27

 

Vaizdo medžiagos perrašymas (1 val.) (į kainą neįeina medžiagų kaina)

iš VHS vaizdajuostės į DVD

7,24

iš atminties kortelių

8,69

iš mini DV į DVD

7,24

DVD ir CD kopijavimas

1,45

Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms ne Kelmės kultūros centre (0,8 kW garso aparatūros komplektas)

1 valanda

(į kainą neįeina transporto nuoma)

17,99

Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms Kelmės kultūros centre (0,8 kW garso aparatūros komplektas)

1 valanda

12,04

Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms ne Kelmės kultūros centre (5 kW garso aparatūros komplektas)

1 valanda

(į kainą neįeina transporto nuoma)

18,86

Renginio įgarsinimas savivaldybės įstaigoms Kelmės kultūros centre (5 kW garso aparatūros komplektas)

1 valanda

13,49

Renginių vedimas:

kamerinių renginių

masinių renginių

1 valanda

1 valanda

57,92

86,89

Reklaminės medžiagos sklaida Kelmės mieste:

plakatas

1 vnt.

0,14

  

 

Meno kolektyvų pasirodymai, programos:

–          I kategorijos kolektyvo

–          II kategorijos kolektyvo

–          III kategorijos kolektyvo

–          kolektyvo be kategorijos

 

1 valanda

1 valanda

1 valanda

1 valanda

(į kainą neįeina transporto nuoma)

115,85

86,89

57,92

28,96

Kalėdų Senelio paslaugos

(į kainą neįeina transporto nuoma)

1 valanda

28,96

Kalėdų Senelio drabužių nuoma

1 valanda

14,48

Tautinio kostiumo komplekto nuoma

24 valandos

8,69