34-ieji Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai

Kelmės kultūros centras 2022 m. liepos 12–15 dienomis kviečia į 34-uosius Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursus. Kursų metu bus galima mokytis žemaitiško dainavimo, apeiginio giedojimo, šokių, ratelių, žaidimų, groti armonika, smuiku, kanklėmis, piemenų pučiamaisiais instrumentais, folkroko, pynimo iš šiaudelių, vytelių, žolynų rišimo, karpinių meno, kaukių, medžio lazdų drožybos, molio lipdymo ir žiedimo, akmens tašymo, juvelyrikos, juostų audimo ir vijimo, siuvinėjimo, audimo staklėmis, tautinio kostiumo detalių – rangių siuvimo, riešinių mezgimo bei lininių drabužių siuvimo.

Kursuose paskaitas skaitys etninės kultūros mokslininkai, veiks parodos, vyks koncertai, vakaronės. Kursų dalyviams bus išduodami 32 valandų teorinių ir praktinių užsiėmimų pažymėjimai. Kursų dalyvio mokestis – 28, 00 Eur, moksleiviui, studentui, neįgaliajam – 14, 00 Eur. Papildomas mokestis amatų mokymų meistrams už medžiagas – nuo 3 iki 10 Eur. Preliminari nakvynės paros kaina vienam asmeniui – nuo 6 iki 20 Eur. Dienpinigius, kelionės ir nakvynės išlaidas apmoka siunčianti įstaiga. Nepilnamečiams, atvykusiems be grupės, būtini tėvų sutikimai. Nepilnamečių grupės dalyvauja kursuose lydimos vadovo. Registracija į kursus vyks iki liepos 5 d. telefonais (8 427) 61165, 8 686 92797, el. paštu nomeda.bandziene@kelmeskc.lt

                        Iki kursų pradžios galimi dalies mokymų pokyčiai, papildymai. Kursų programą skelbsime birželio paskutinę savaitę Kelmės kultūros centro interneto svetainėje http://kelmeskc.lt/, Kelmės kultūros centro paskyroje „Facebook“.

Lauksime Jūsų atvykstant. Tikimės, kad vasaros kursų metu maloniai ir prasmingai praleisite laiką.

ŽEMAIČIŲ ETNOMUZIKAVIMO IR TRADICINIŲ AMATŲ 34-ŲJŲ VASAROS KURSŲ PROGRAMA 2022 m. liepos 12–15 d.

Liepos 12 d.

9.00–11.00 val. kursų dalyvių registracija (Kelmės kultūros centre).

11.00–11.30 val. Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursų atidarymas (Kelmės kultūros centre).

11.30–12.30 val. paskaitą Žemaičiai ir aukštaičiai. Kas juos sieja ir skiria etnomuzikologijos ir antropologijos mokslų duomenimis“ skaito prof. habil. dr. Romualdas Apanavičius (Kelmės kultūros centre).

12.30–13.00 val. pranešimą „Jaunius Vylius. Tautosakai pašvęstas gyvenimas“, skirtą Sūduvos metams paminėti, skaito Marijampolės kultūros centro etnologė, folkloristė Eglė Alenskaitė (Kelmės kultūros centre).

13.00–14. 30 val. pertrauka.

14.30–17.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84 F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).

17.00–18.00 val. Pertrauka

18.00–19.20 val. paskaitą „Bandonijos ir koncertinos 1992–2022 m. Tarptautiniame instrumentinio folkloro festivalyje „Griežynė“ skaito Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Gaila Kirdienė (Kelmės kultūros centre).                                       

 19.30 val. Vilniaus tradicinės kapelos „Duja“ (vadovas Arūnas Lunys) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).

                                                                      Liepos 13 d.

8.30–11.15 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84 F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).

11.30–13.00 val. paskaitą „Lietuviškasis smuiko ir bandonijos ansamblis: balsavada ir vaidmenys“ skaito Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vyriausioji mokslo darbuotoja doc. dr. Gaila Kirdienė ir etnomuzikologas Arvydas Kirda (Kelmės kultūros centre).

13.00–14.30 val. pertrauka.

14.30–15.20 val. skulptoriaus Jono Vaicekausko, juvelyrės Dovilės Norbutaitės ir audėjos Onos Butvilienės kūrybos parodų pristatymas ( Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje, I a.).

15.30–18.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse, (Vytauto Didžiojo g. 84F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).                                 

18.00–19.00 val. pertrauka.

19.00– 20.00 val. trumpametražių filmų ir televizijos laidų valanda „Pasiruokavimā“. TV laidas „Labas iš Kelmės“ ir filmus pristato laidų autorė Rita Ščiglinskienė (Kelmės kultūros centre).

20.00 val. Žemaičių Kalvarijos kultūros centro Platelių filialo folkloro ansamblio „Platele“ (vadovai Aliona ir Aivaras Alminai) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).

Liepos 14 d.

8.30–10.20 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).

10.30–12.00 val. paskaitą “Seniausi lietuviški valgiai ir jų receptai rašytiniuose šaltiniuose” skaito Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, prof. dr. Rimvydas Laužikas (Kelmės kultūros centre).

12.00–13.20 val. pertrauka.

13.20–14.50 val. paskaitą „Nematerialaus kultūros paveldo svarba nūdienoje“,  skaito prof. dr. Libertas Klimka (Kelmės kultūros centre).

15.00–16.30 val. paskaitą “Žemaitijos atlaidų savitumai: mirusiųjų pagerbimas ir pučiamieji instrumentai” skaito etnomuzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rūta Žarskienė (Kelmės kultūros centre).

16.40 –18.30 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).

18.30–19.30 val. pertrauka

19.30–20.15 val. Vlado ir Jono Chockevičių kanklių pristatymas (Kelmės kultūros centre).

20.15 –21.15 val. kompozitoriaus, atlikėjo, muzikos pedagogo Jono Chockevičiaus postfolkloro grupės „Pradžiapati“ koncertas (Kelmės kultūros centre).

21.15 val. Šiaulių Dainų muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Vieversėlis“ (vadovas Arūnas Stankus) koncertas ir vakaronė (Kelmės kultūros centre).

Liepos 15 d.

8.30–10.00 val. edukaciniai mokymai sekcijose Kelmės kultūros centre, Evangelikų reformatų bažnyčioje, Kelmės krašto muziejuje (Dvaro g. 15), tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse (Vytauto Didžiojo g. 84F), Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje (Kooperacijos g.33).

11.00 val. kursų dalyvių darbų paroda, dalyvių koncertas. Kursų uždarymas (Kelmės kultūros centre).

Etnomuzikavimo ir tradicinių amatų kursų metu vyks Žemaitijos regiono bandonininkų kursai. Groti bandonija mokys etnomuzikologas Arvydas Kirda, liaudies muzikos atlikėjas Albinas Batavičius, Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Lina Lukošienė (Kelmės kultūros centre).

Edukacinių mokymų sekcijos

 • Smuikavimo (vadovė – etnomuzikologė doc. dr. Gaila Kirdienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Kankliavimo (vadovė – muzikos pedagogė Aušra Vilimaitė-Karyznienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Armonikos (vadovas – muzikos pedagogas Osvaldas Gerbenis) (Kelmės kultūros centre).
 • Piemenų pučiamųjų instrumentų (vadovas – muzikos pedagogas Arūnas Stankus) (Kelmės kultūros centre).
 • Žemaitiško dainavimo (vadovė – muzikos pedagogė Dainora Petrikienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Apeiginio giedojimo (vadovės – Danutė Anankaitė ir Jolanta Kažukauskienė (Evangelikų reformatų bažnyčioje prie Kelmės kultūros centro).
 • Folkroko (vadovas –  kompozitorius, atlikėjas, muzikos pedagogas Jonas Chockevičius) (Kelmės kultūros centre).
 • Šokių ratelių ir žaidimų suaugusiesiems ir vaikams iki 11 metų (vadovė – choreografė Dijana Bakšienė, muzikantas – Gerimantas Rukas) (Kelmės kultūros centre).
 • Karpinių (vadovė – tautodailininkė-meno kūrėja Nijolė Rimkienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Kaukių drožybos (vadovas – tautodailininkas-meno kūrėjas Eugenijus Arbušauskas) (Kelmės kultūros centre).
 • Lazdų drožybos (vadovas – Mečislovas Ežerskis) (Mečislovo Ežerskio lazdų muziejuje, Kooperacijos g. 33).
 • Akmens tašymo (vadovas – tautodailininkas-meno kūrėjas, Valdas Bandza) (Kelmės kultūros centro kiemelyje).
 • Pynimo iš šiaudelių (vadovė – tautodailininkė Kornelija Lopetienė) (tautodailininkės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
 • Pynimo iš vytelių (vadovė – tautodailininkė Lina Grigalauskienė) (tautodailininkės Kornelijos Lopetienės kūrybinėse dirbtuvėse, Vytauto Didžiojo g. 84F).
 • Žolynų rišimo (vadovas – dailininkas, floristas Evaldas Jasiūnas) (Kelmės kultūros centre)
 • Audimo staklėmis (vadovė – tautodailininkė, Ona Butvilienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Juostų audimo (vadovė – tautodailininkė Loreta Račkauskienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Folklorinio kostiumo detalių: rangių siuvimo, vytinių juostų audimo (vadovė – dailės pedagogė Irena Arlauskienė ) (Kelmės kultūros centre).
 • Riešinių mezgimo, siuvinėjimo (vadovė – tautodailininkė Jolanta Gečienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Lininių drabužių siuvimo (vadovė – tautodailininkė, „Lino mūzos“ įkūrėja Justina Žebelienė) (Kelmės kultūros centre).
 • Molio lipdymo ir žiedimo (vadovės – dailės pedagogė Lina Užomeckienė ir keramikė Audronė Šlyterienė) (Kelmės krašto muziejuje).
 • Tradicinės juvelyrikos (vadovė – juvelyrė Dovilė Norbutaitė) (Kelmės kultūros centro kiemelyje).