KAJC
KAJC

APIE MUS

Kelmės atviras jaunimo centras yra Kelmės kultūros centro struktūrinis padalinys, vykdantis atvirą darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudarantis sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis.
Kelmės atviras jaunimo centras savo veiklą vykdo nuo 2009 m.

Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:
1. atvirumo – Centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams;
2. prieinamumo – Centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Įstaigos steigėjas tvirtina įstaigos darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;
3. savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
4. aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
5. orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

Jaunimo centre visos veiklos yra nemokamas. Lankytojai nėra registruojami, tačiau, norint kontroliuoti ateinančiųjų srautus bei vedant statistiką, jaunuolių yra prašoma pateikti savo vardą ar slapyvardį. Pagrindinis jaunimo centro tikslas – atliepti jaunų žmonių poreikius, prisidėti prie jų socialinės integracijos ir reabilitacijos. Bendradarbiaujant ir dirbant kartu su kitomis organizacijomis bei jaunimu – supažindinti su jaunimo problemomis ir stengtis jas spręsti.

 

Jaunimo centre lankytojams suteikiamos prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimo  galimybės, siekiant prisidėti prie savirealizacijos erdvės nerandančių jaunų žmonių integracijos ir įsitraukimo į aktyvų visuomenės gyvenimą.  Šiuo metu jaunimo centre jaunimui yra siūlomos aktyvios veiklos: stalo tenisas, biliardas, oro ritulys, stalo žaidimai, organizuojamos įvairios popietės, meniniai, edukaciniai užsiėmimai, diskusijos, protų mūšiai, žiūrimi ir analizuojami prevenciniai mokomieji filmai, vykdomos projektinės veiklos. Jaunimui taip pat siūloma dalyvauti bei savanoriauti įvairiuose rajono renginiuose.

Jauniems žmonėms teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Atėję lankytojai centre privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių.

Bendradarbiavimas

Jaunimo centro veikla neapsiriboja vien idėjomis, kurias sugalvoja jaunimo darbuotojai bei jaunimas. Centre yra mielai priimamos įvairios organizacijos, kurios nori prisijungti prie bendrų veiklų ir užsiėmimų organizavimo. 

Esant poreikiui, jaunuolis gali būti palydėtas į reikiamas įstaigas, padedant išspręsti iškilusias problemas. Jaunimo centras bendradarbiauja su įvairiomis Kelmės rajone esančiomis įstaigomis: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Kelmės skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru, Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centru ir jaunųjų maltiečių savanoriais ir kt.

KAJC

Laukiame Tavęs Kelmės atvirame jaunimo centre!

Administracinė informacija

Lankytojų elgesio taisyklės (Atsisiųsti)

Parašykite mums

Kontaktai

kelmesjaunimas@gmail.com
Tel. nr. 8 (427) 54070

Gerda Paliulienė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Austėja Bagdonavičiūtė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Mus rasite adresu J. Janonio g 11E, Kelmė

KAJC

KELMĖS ATVIRO JAUNIMO DARBO LAIKAS

Pirmadienis
8:00 - 19:00 val.
Antradienis
8:00 - 19:00 val.
Trečiadienis
8:00 - 19:00 val.
Ketvirtadienis
8:00 - 19:00 val.
Penktadienis
8:00 - 18:00 val.