Back
KAJC
KAJC

APIE MUS

Kelmės atviras jaunimo centras yra Kelmės kultūros centro struktūrinis padalinys, vykdantis atvirą darbą su jaunimu, teikiantis socialines, pedagogines, psichologines paslaugas 14–29 metų asmenims, sudarantis sąlygas jaunimo užimtumo, neformaliojo ugdymo, lavinimo ir saviraiškos poreikiams tenkinti, socializuotis.
Kelmės atviras jaunimo centras savo veiklą vykdo nuo 2009 m.

CENTRO VIZIJA : Atviras jaunimo centras Kelmėje  – atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta atviram darbui su jaunimu ir jaunimo veiklai.

MISIJA: Gerinti jaunų žmonių Kelmės rajono savivaldybėje laisvalaikio užimtumo kokybę, padėti stiprinti jaunimo motyvaciją įsitraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą, didinti jaunų žmonių savirealizacijos galimybes taikant atviro darbo su jaunimu principus.

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS : vykdyti darbą su jaunimu, ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, siekiant padėti jam aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jaunimo gyvenimo pokyčius.

Centras savo veikloje vadovaujasi šiais atviro darbo su jaunimu principais:

1. Atvirumo – centras yra atviras socialiniams-kultūriniams pokyčiams, skirtingoms gyvenimo situacijoms, sąlygoms, pasaulėžiūroms ir jaunų žmonių pomėgiams;
2. Prieinamumo – centre vykdomos veiklos ir teikiami pasiūlymai jaunam žmogui nepriklauso nuo narystės, nėra dalyvavimo mokesčių ar kitų veiksnių, galinčių riboti jaunų žmonių įsitraukimo galimybes. Įstaigos steigėjas tvirtina įstaigos darbuotojų darbo laiką atsižvelgdamas į Centro veiklos pobūdį. Visos veiklos vykdomos jaunų žmonių laisvu laiku jiems tinkamoje vietoje;
3. Savanoriškumo – visos atviro darbo veiklos ar įsitraukimo į jas pasiūlymai yra paremti jaunų žmonių savanorišku laisvu apsisprendimu;
4. Aktyvaus dalyvavimo – jauni žmonės įsitraukia ir aktyviai dalyvauja priimant sprendimus dėl konkrečių atviro darbo su jaunimu vykdymo sąlygų nustatymo;
5. Orientavimosi į jaunų žmonių socialinius poreikius – atviras darbas su jaunimu orientuojamas į jaunų žmonių poreikius, jų gyvenimo situaciją ir sąlygas, sprendžiami tie klausimai, kurie domina jauną žmogų ir yra jam svarbūs.

Jaunimo centre visos veiklos yra nemokamas. Lankytojai nėra registruojami, tačiau, norint kontroliuoti ateinančiųjų srautus bei vedant statistiką, jaunuolių yra prašoma pateikti savo vardą ar slapyvardį. Pagrindinis jaunimo centro tikslas – atliepti jaunų žmonių poreikius, prisidėti prie jų socialinės integracijos ir reabilitacijos. Bendradarbiaujant ir dirbant kartu su kitomis organizacijomis bei jaunimu – supažindinti su jaunimo problemomis ir stengtis jas spręsti.

 

Jaunimo centre lankytojams suteikiamos prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio praleidimo  galimybės, siekiant prisidėti prie savirealizacijos erdvės nerandančių jaunų žmonių integracijos ir įsitraukimo į aktyvų visuomenės gyvenimą.  Šiuo metu jaunimo centre jaunimui yra siūlomos aktyvios veiklos: stalo tenisas, biliardas, oro ritulys, stalo žaidimai, organizuojamos įvairios popietės, meniniai, edukaciniai užsiėmimai, diskusijos, protų mūšiai, žiūrimi ir analizuojami prevenciniai mokomieji filmai, vykdomos projektinės veiklos. Jaunimui taip pat siūloma dalyvauti bei savanoriauti įvairiuose rajono renginiuose.

Jauniems žmonėms teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos. Atėję lankytojai centre privalo laikytis nurodytų elgesio taisyklių.

BENDRADARBIAVIMAS

Jaunimo centro veikla neapsiriboja vien idėjomis, kurias sugalvoja jaunimo darbuotojai bei jaunimas. Centre yra mielai priimamos įvairios organizacijos, kurios nori prisijungti prie bendrų veiklų ir užsiėmimų organizavimo. 

Esant poreikiui, jaunuolis gali būti palydėtas į reikiamas įstaigas, padedant išspręsti iškilusias problemas. Jaunimo centras bendradarbiauja su įvairiomis Kelmės rajone esančiomis įstaigomis: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Užimtumo tarnyba prie LR SADM, Kelmės skyriumi, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centru, Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centru ir jaunųjų maltiečių savanoriais ir kt.

KAJC

Laukiame Tavęs Kelmės atvirame jaunimo centre!

Administracinė informacija

Lankytojų elgesio taisyklės (Atsisiųsti)

Kelmės atviras jaunimo centras yra akredituotas priimti savanorius pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST)  programą. Tai intensyvi 6 mėn. trukmės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai ne mažiau kaip 35 val./ mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje  organizacijoje (PO),  kartą per mėnesį susitinka su SVO organizacijos paskirtu mentoriumi ir mokosi įveikti sunkumus, verčia patirtį išmokimais. JST programa – galimybė ne tik atrasti patinkančią veiklos kryptį, bet ir geriau pažinti save, ugdyti bendrąsias kompetencijas.

Kokio savanorio mes ieškome?

Laukiame bendruomeniško, komunikabilaus, geranoriško ir pasiruošusio visuomet padėti savanorio, kuris pasižymėtų organizaciniais, komandos ir lyderystės įgūdžiais. Šių įgūdžių prireiks susipažinti ir užmegzti ryšius su įvairiais skirtingo amžiaus, įvairios patirties jaunuoliais bei sklandžiai atlikti savanorystę.

Savanoris turės galimybę:

Dirbti su jaunimo centre besilankančiu 14 – 29 amžiaus jaunimu individualiai, taipogi  vidutiniškai su 20 jaunuolių grupėmis, priklausomai nuo veiklų ir renginių pobūdžio. Įsitraukti į jaunimo centro planavimo, organizavimo ir administravimo veiklas kartu su jaunimo darbuotojais. Dalyvauti tarpžinybiniuose susitikimuose. Taipogi galimybė dirbti dalį valandų Kelmės kultūros centre planuojant, organizuojant ir koordinuojant renginius.

Savanorio teisės:

 • Teisė gauti žinių apie darbą.
 • Teisė žinoti, ko tikimasi iš savanorio.
 • Teisė žinoti, į ką kreiptis iškilus sunkumams.
 • Teisė daryti klaidas ir mokytis iš jų.
 • Teisė į santykius kaip su bendradarbiu.
 • Teisė į profesinį tobulėjimą ir nuolatinį mokymąsi darbo vietoje.
 • Teisė gauti tam tikrą mokymą bei priemones, būtinas atlikti savanoriškam darbui.
 • Teisė į patirties įvairovę.
 • Teisė turėti saugias darbo sąlygas.
 • Teisė būti išgirstam.

Savanorio pareigos:

 • Sąžiningai ir su pasiryžimu atlikti patikėtą veiklą.
 • Vykdyti veiklą, remiantis darbuotojų nurodymais.
 • Siekti, kad vykdoma veikla atitiktų Kelmės atviro jaunimo centro tikslus ir vertybes.
 • Informuoti mus, iškilus problemoms dėl patikėtos veiklos vykdymo.
 • Laikytis konfidencialumo reikalavimų, vykdant veiklą.

 

Parašykite mums

Kontaktai

kelmesjaunimas@gmail.com
Tel. nr. 8 (427) 54070

Gerda Paliulienė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Aušra Bracevičienė

Kelmės atviro jaunimo centro projektų koordinatorė

Mus rasite adresu J. Janonio g 11E, Kelmė

KAJC

KELMĖS ATVIRO JAUNIMO DARBO LAIKAS

Pirmadienis
8:00 - 19:00 val.
Antradienis
8:00 - 19:00 val.
Trečiadienis
8:00 - 19:00 val.
Ketvirtadienis
8:00 - 19:00 val.
Penktadienis
8:00 - 18:00 val.