Back

Dėkojame UAB Račkausko Agrotech 

už paramą Kelmės kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupei  „Patrepsėlis“ rūbams įsigyti.

Agrotech

 

Dėkojame Reginai ir Petrui Marcinkams už  2018 m. birželio mėn. padovanotą pianiną

Dovanotas pianinas
 

Už 2018 m gegužės 26 d. organizuotos XXXVIII Liaudies meno šventės rėmimą dėkojame:

 • KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI;
 • UAB “LITESKO”;
 • AB „KELMĖS PIENINĖ“;
 • UAB RAČKAUSKO AGROTECH;
 • UAB „LAMBENT STUDIO“;
 • „SKONIO RATAI“;
 • Kavinei-restoranui „KELMYNĖ“;
 • Dalios ir Arūno Zakarų ūkiui;
 • Informaciniam rėmėjui, laikraščiui „BIČIULIS“.

Už Kelmės kultūros centro projektų rėmimą dėkojame:

 • LIETUVOS KULTŪROS TARYBAI
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJAI.