Back

Balandžio mėnesio renginiai

Kelmės kultūros centras

18 d. 17.30 val. Kino filmas „Nutrūktgalviai: Don Kichoto pėdsakais“ Kelmės mažojo teatro salėje. Bilieto kaina 5,50 Eur.

18 d. 19.30 val. Kino filmas „Prezidentas“ Kelmės mažojo teatro salėje. Bilieto kaina 6,50 Eur.

12 d. 16.00 val. kūrybiniai užsiėmimai paauglėms „Emocijų labirintais”  Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio dailės galerijoje. Renginys nemokamas. Renginio trukmė – 2 val. Užsiėmimus veda: režisierė Rasa Šiaučiūnaitė, parodų koordinatorė Irma Diminskienė.

26 d. 16.00 val. Erikos Razminaitės siuvinėtų paveikslų ir Piotro Kostino tapybos darbų parodos atidarymas.

29 d. 18.00 val. tarptautinei Šokio dienai skirtas renginys „Šokis – lyg jaunystės skrydis“ „Aukuro“ pagrindinės mokyklos salėje. Koncertuos Kelmės kultūros centro šokėjų grupės.

7, 14. 21, 28 d. 18.00 val. Šokių vakarai senjorams. Bilieto kaina 3,30 Eur.

Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius

18 d. 10.00–12.00 val. edukaciniai užsiėmimai „Lipdytinės keramikos galimybės“ ir „Tautinių lėlių kūrimas“ Telšių trečiojo amžiaus universiteto studentams (Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse).

22 d. 11.00–12.00 val. virvučių vijimo akmenukais edukacinis užsiėmimas Tauragės r. Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojams (Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse).

26 d. 16.00 val. tautodailininko, kraštiečio Adolfo Teresiaus medžio skulptūrų parodos atidarymas (Juozo Liaudanskio dailės galerijoje).

30 d. 17.00 val. susitikimas su Kelmės miesto ir Kelmės apylinkių seniūnijų gyventojais – „Kelias link globos“. Susitikimo metu vyks molio lipdymo edukacinis užsiėmimas – „Lipdytinės keramikos galimybės“; virvučių vijimo akmenukais edukacinis užsiėmimas – „Draugystės juostelė“ ir meno terapija – „Asociatyvios dėmės“ Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse, Juozo Liaudanskio dailės galerijoje. (Organizuojama kartu su Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru).

Liolių skyrius

13 d. 19.00 val. koncertas „Po Velykų“. Koncertuos Tytuvėnų kc., Šedbarų sk. tradicinė kapela

„Tytuvėnų krašto  armonikieriai“, vadovas Stasys Butkus. Organizatorius KKC Liolių skyrius.

Lupikų skyrius

19 d. 13.00 val. Švaros akcija ,,Darom‘‘ (kartu su biblioteka, bendruomene).

27 d. 10.00 val. Išvažiuojamoji  sveikatingumo edukacija ,,Sveikata per vandenį“ (kartu su Kukečių, Lupikų, Vijurkų kaimo bendruomenėmis). (Edukacijos diena gali keistis).

 Maironių skyrius

24 d. 15.00 val. Poezijos popietė ,,Žodžių, surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus“ (kartu su Maironių biblioteka).

Pakražančio skyrius

5 d. 18.30 val. regioninė humoro šventė „Šypt – Vypt“. Bilieto kaina suaugusiems 4,00 Eur, vaikams 2,00 Eur.

18 d. 12.00 val. popietė, skirta tarptautinei šokio dienai paminėti „Šokis pietums“.

18 d. 18.00 val. kino filmas vaikams „Nutrūktgalviai: Don Kichoto pėdsakais“. Bilieto kaina 5,00 Eur.

18 d. 20.00 val. kino filmas „Prezidentas“. Bilieto kaina 6,00 Eur.

Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius

230 d. Rimos Reičiūnienės tapybos darbų paroda ,,Akimirka gamtos glėbyje“.

3 d. 13.00 val. popietė vaikams ,,Pasaką skaitau- pasaką piešiu“ (kartu su Šaukėnų biblioteka).

12 d. 15.00 val. Rimos Reičiūnienės tapybos darbų parodos ,,Akimirka gamtos glėbyje“ pristatymas.

19 d. 16.00 val. Šaukėnų krašto kūrėjų kūrybos vakaras ,,Iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji lūposna įdėta“.

23 d. 11.00 val. vaikų Jurginės ,,Jurgeli, Jurgeli, prikelk žemelę…“.

Kelmės atviro jaunimo centras

 

Veiklos pavadinimas Laikas ir vieta Atsakingas
SUSITIKIMAI, DOKUMENTŲ PILDYMAS, SUSIRINKIMAI
Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės visuomenės sveikatos biuro atstovais. Balandžio  mėn.        Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo  stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės policijos komisariato bendruomenės pareigūne. Balandžio  mėn.      Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Lankytojų statistikos skaičiavimas pagal patvirtintą metodologiją. Balandžio  mėn.       Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Darbo pasitarimai su vadovu. Balandžio  mėn.  Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Dalyvavimas Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo posėdžiuose dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir įgyvendinimo nepilnamečiams. Balandžio mėn.  Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

                                         KONSULTAVIMAS
Jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų informavimas apie laisvalaikio užimtumo galimybes ir konsultavimas jaunimo politikos klausimais.  

Balandžio mėn.

Gerda Paliulienė Aušra Bracevičienė
Individualios jaunuolių konsultacijos. Pokalbis su darbuotoju sprendžiant jaunuolio problemas. Kiekvieną trečiadienį pagal išankstinį susitarimą 13.00–16.00

val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

Jaunų žmonių individualus konsultavimas nuotolinėje erdvėje (Facebook, messenger, snapchat, instagram ir kt.) ir kontaktiniu būdu. Bendravimui virtualioje erdvėje skirtas laikas kiekvieną darbo dieną nuo

08.00–17.00 val. Konsultavimas vyksta įprastu centro darbo laiku.

 

 

 

Gerda Paliulienė

 

INFORMACIJOS, VEIKLOS
Pokalbiams      skirtas      laikas      centro lankytojų tėvams, globėjams ar kt. Visą Balandžio mėnesį antradieniais nuo 09.00– 14.00 val. Gerda Paliulienė Aušra Bracevičienė
Facebook ir Instagram socialinių tinklų paskyrų administravimas, nuotraukų kėlimas, diskusijų skatinimas įvairiomis temomis, aktyvaus įsitraukimo skatinimas.

Informacijos publikavimas Kelmės kultūros centro puslapyje.

Kiekvieną darbo dieną

pagal poreikį

 

 

Gerda Paliulienė

 

„Gal pasikalbam?“ kiekvieną mėnesio pirmą antradienį, jaunimo darbuotojos kviečia jaunuolių tėvus/globėjus/rūpintojus į atvirų durų dienas, t. y. konsultacijai/vizitui/pokalbiui, pabendrauti  ir pasikalbėti jiems rūpimais klausimais, apžiūrėti patalpas, aptarti iškilusius paaugliškus rūpesčius, problemas ar kt. Balandžio 2 d.

9.00–14.00 val.

 

 

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Jaunimo centro pavasarinė švaros akcija. Balandžio 5 d.

15.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Grupinis – praktinis užsiėmimas „Lytiškumo ugdymo praktikos ir patirtis Europoje“.

Gerda pasidalins patirtimi iš Jaunimo darbuotojų  tarptautinių mokymų Airijoje, tema „Sexual Health, Sexual Identity and Positive Relationships training“ (pauglių lytiškumo ir pozityvių santykių mokymai).

 Balandžio 9 d.

15.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Kelmės atviro jaunimo centro bei vykdomų veiklų pristatymas Kelmės „Aukuro“ pagrindinės  mokyklos mokiniams. Balandžio 15 d.

14.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Nepatogaus kino klasė – filmai, kurie padeda augti. Dokumentinio filmo „Panų gauja“ peržiūra ir diskusija. „86 procentai mokyklinio amžiaus vaikų svajoja tapti nuomonės formuotojais. Keturiolikmetei Leonie tai pavyko, bet, susikūrusi karjerą iš kasdienybės, Leonie pastatė save į bjaurią padėtį – užuot tiesiog buvusi paaugle, ji visuomet turi gerai atrodyti, komentuoti, įkvėpti. Nepatogios temos: „Fanboyizmas“, fanų kultūra, priklausomybė nuo socialinių tinkų“. Balandžio 17  d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Stalo žaidimų popietė. Balandžio 19 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

Tarptautinės jaunimo solidarumo dienos paminėjimas pėsčiųjų žygiu aplankant „Kelmės miestas – viena didelė galerija“ galeriją. Balandžio 24 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Grupinis užsiėmimas jaunimui „Savanorystė augina“, kurio tikslas – skatinti jaunuolius savanoriauti. Užsiėmimo metu jaunimą supažindinsime su savanorystės galimybėmis, savanoriškos veiklos principais ir nauda.

Kelmės atviras jaunimo centras yra akredituotas priimti savanorius pagal Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST)  programą.

Balandžio 26 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

Smiginio turnyras. Balandžio 30 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

IŠVYKOS:

2 d. Kelmės r. tautodailininkų kūrybos darbų pristatymas Šiaulių apskrities tautodailės  parodai „Iš praeities į dabartį“. Paroda veiks balandžio 6–gegužės 3 d. Radviliškio kultūros centre.

230 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus tradicinių amatų koordinatorės A. Meškienės fotografijų paroda ,,Ko liūdi kryžiai vieniši“ Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Pašilėnų daugiafunkciniame centre.

7 d. Kelmės kultūros centro vaikų folkloro ansamblis ir merginų liaudiškų šokių grupė „Levandėlės“ koncertuos Vaikų Velykėlių šventėje Šiluvoje.

7 d. KKC Liolių skyriaus gyvo garso grupė „DAR‘S“ koncertuos Raudonės pilyje.

20 d. Kelmės kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ dalyvaus Šiaulių r. sav. Ginkūnų filialo organizuojamoje šventėje „Dobilo suktinis“.

21 d. KKC Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyriaus Folkloro ansamblio „Taduja“ instrumentinės grupės koncertinė išvyka į respublikinį kapelų festivalį „Žemėj Lietuvos“ Radviliškyje.

22 d. iki 0531 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus Etninės kųltūros specialistės Gitanos Urmonienės rankdarbių paroda ,,Iš močiutės skrynios“ Šiaulių r. Varputėnų bibliotekoje.

 

 

Data

Bal 01 - 30 2024
Vyksta šiuo metu...

Laikas

8:00 - 18:00
Kategorija