Back

Gegužės mėnesio renginiai

Kelmės kultūros centras

7 d. 17.30 val. kino filmas vaikams „Drakonų sergėtoja“ Kelmės mažojo teatro salėje. Bilieto kaina 5,50 Eur.

7 d. 19.30 val. kino filmas „Milijonieriaus palikimas“ Kelmės mažojo teatro salėje. Bilieto kaina 6,50 Eur.

10–17 d. Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje bus eksponuojami Kelmės specialiosios mokyklos mokinių darbai „Angelų sodai“, vadovas Valdas Kančauskas. Ekspozicija, skirta tradicinei vokiečių kalbos dienai.

10 d. 10.30 val. XII respublikinis vaikų folklorinių šokių festivalis „Šokim, trypkim, linksmi būkim 2024“, skirtas Kelmės miesto 540 jubiliejui „Kražantės“ progimnazijoje.

15 d. 14.30 val. kūrybiniai užsiėmimai 1–4 klasių moksleiviams „Knygos skirtukas Kelmei“  Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje. Renginys nemokamas. Renginio trukmė – 1 val. Užsiėmimą veda KKC parodų koordinatorė Irma Diminskienė.

 

16 d. 18.00 val. KKC moterų vokalinio ansamblio „Sidabrinė gija“ jubiliejinis koncertas, skirtas kolektyvo 30-mečiui paminėti Kelmės mažojo teatro salėje.

18 d. 17.30 val. V respublikinis linijinių šokių festivalis „Pavasario ritmai 2024“, skirtas Kelmės miesto 540 jubiliejui Kelmės krašto muziejaus teritorijoje.

19 d. 18.00 val. šokių vakaras senjorams. Bilieto kaina 3,30 Eur.

Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius

8 d. 10.00–11.30 val. edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos galimybės“ Kelmės „Kražantės“ progimnazijos moksleiviams Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse.

9 d.17.30 val. rankdarbių mėgėjų būrelio „Auksarankės“ darbų paroda, veiklos pristatymas Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse.

14, 15 d. 10.00–12.00 val. edukacinis užsiėmimas „Molinių varpelių lipdymas“ Kelmė „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio vaikams Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse.

16 d. 14.30–16.00 val. virvučių vijimo akmenukais edukacinis užsiėmimas „Draugystės juostelė“ Maltos Ordino pagalbos tarnybos Kelmės socialinio dienos centro moksleiviams Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse.

17 d. 11.00–12.30 val. virvučių vijimo akmenukais edukacinis užsiėmimas „Draugystės juostelė“ Kelmės r. socialinių paslaugų centro grupinio gyvenimo namų gyventojams Kelmės kultūros centro amatų dirbtuvėse.

Liolių skyrius

3 d. 19.00 val. Koncertas, skirtas Motinos dienai. Koncertuos Tytuvėnų liaudiškos muzikos kapela „Dar pabūkim“, vadovė Raimonda Pranckevičienė.

 

Lupikų skyrius

3 d.  18.00 val. šventinis vakaras ,,Būk laiminga‘‘, skirtas Motinos dienai (kartu su seniūnija,  biblioteka, bendruomenėmis).

30 d. 11.00 val. išvažiuojamoji edukacinė programa ,,Šakočio kepimo istorija“ (kartu su Kukečių seniūnijos bendruomenėmis (diena ir laikas gali keistis)).

Maironių skyrius

15 d. 13.00 val. Popietė, skirta Tarptautinei šeimos dienai. Renginyje dalyvaus KKC Lupikų sk. Meninės-kūrybinės veiklos būrelis su parengta programa „Nebelinksmas mūsų kaimas“, vadovė Vaida Gecienė (kartu su Maironių biblioteka).

Pakražančio skyrius

2 d. 13.00 val. popietė, skirta įstojimo į Europos Sąjungą 20-mečiui Žalpių bibliotekoje.

3 d. 13.00 val. koncertas, skirtas Motinos dienai Valpainių bendruomenės namuose.

7 d. 17.00 val. kino filmas vaikams „Drakonų sergėtoja“ Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje. Bilieto kaina 5,50 Eur.

7 d. 19.00 val. kino filmas „Draugų lažybos“ Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje. Bilieto kaina 6,50 Eur.

16 d. 19.00 val. KKC Pakražančio skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo inscenizacija Izabelės Lukošienės „Esminis principas“, režisierė Danutė Ananakaitė Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje. Bilieto kaina 4 Eur.

22 d. 11.00 val. rytmetys „Pasitikime vasarą kartu“, skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje.

26 d. 12.00 val. Žalpių krašto Loskavos atlaidų šventė  Švč. Marijos Maloningosios bažnyčioje.

Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius

231 d.  Kotrynos Jasilionienės ir Sigitos Jasilionytės-Kasiulienės siuvinių paroda ,,Išsaugoti mamų rankdarbiai“.

3 d. 17.30 val. ,,Vakaras su mama“, skirtas Motinos dienai.

631 d. Kelmės krašto tautodailininkų rankdarbių paroda ,,Iš kartos į kartą“.

15 d. 10.00 val. Jaunųjų Menininkų kūrybinės dirbtuvės „Pražysta spalvos“ (kartu su Šaukėnų V. Pūtvio–Putvinskio gimnazija).

18 d. 14.00 val. Respublikinis romansų vakaras ,,Žiedų pūga“.

 Kelmės atviro jaunimo centras

Veiklos pavadinimas Laikas ir vieta   Atsakingas
SUSITIKIMAI, DOKUMENTŲ PILDYMAS, SUSIRINKIMAI
Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės visuomenės sveikatos biuro atstovais. Gegužės mėn.  Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo  stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės policijos komisariato bendruomenės pareigūne. Gegužės mėn.  Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Lankytojų statistikos skaičiavimas pagal patvirtintą metodologiją. Gegužės mėn. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Darbo pasitarimai su vadovu. Gegužės mėn. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Dalyvavimas Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo posėdžiuose dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir įgyvendinimo nepilnamečiams. Gegužės mėn. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Projekto „Jungtys“ administravimas Gegužės mėn.      Gerda Paliulienė
                                         KONSULTAVIMAS
Jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų informavimas apie laisvalaikio užimtumo galimybes ir konsultavimas jaunimo politikos klausimais.  

Gegužės mėn.

Gerda Paliulienė Aušra Bracevičienė
Individualios jaunuolių konsultacijos. Pokalbis su darbuotoju sprendžiant jaunuolio problemas. Kiekvieną trečiadienį pagal išankstinį susitarimą 13.00–16.00 val. Gerda Paliulienė Aušra Bracevičienė

 

Jaunų žmonių individualus konsultavimas nuotolinėje erdvėje (Facebook, messenger, snapchat, instagram ir kt.) ir kontaktiniu būdu. Bendravimui virtualioje erdvėje skirtas laikas kiekvieną darbo dieną nuo 08.00–

17.00 val.

Konsultavimas vyksta įprastu

centro darbo laiku.

Gerda Paliulienė

 

INFORMACIJOS, VEIKLOS  
Pokalbiams      skirtas      laikas      centro lankytojų tėvams, globėjams ar kt. Visą gegužės mėnesį

antradieniais nuo 09.00 –14.00 val.

 

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Facebook ir Instagram socialinių tinklų paskyrų administravimas, nuotraukų kėlimas, diskusijų skatinimas įvairiomis temomis, aktyvaus įsitraukimo skatinimas.

Informacijos publikavimas Kelmės kultūros centro puslapyje.

Kiekvieną darbo dieną

pagal poreikį

 

 

Gerda Paliulienė

 

„Gal pasikalbam?“ kiekvieną mėnesio pirmą antradienį, jaunimo darbuotojos kviečia jaunuolių tėvus/globėjus/rūpintojus į atvirų durų dienas, t.y. konsultacijai/vizitui/pokalbiui, pabendrauti  ir pasikalbėti jiems rūpimais klausimais, apžiūrėti patalpas, aptarti iškilusius paaugliškus rūpesčius, problemas ar kt. Gegužės  7 d.

9.00–14.00 val.

 

 

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Trumpametražio filmo „Paskutinis kartas“  peržiūra ir diskusija. Kalbėsime ir diskutuosime apie jaunimo priklausomybes, pasekmes ir pagalbos būdus. Gegužės 7 d.

15.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Nuotolinis skaitmeninio raštingumo užsiėmimas su jaunimu dirbantiems asmenims, kurio metu gilinsime savo žinias, kaip tobulinti jaunų asmenų skaitmeninio raštingumo kompetencijas (žinias, įgūdžius ir požiūrį). Užsiėmimą ves Aidas Gedminas.  Gegužės  9 d.

14.00–16.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

JRA organizuojami nuotoliniai  mokymai. Žalianamio komanda pristatys savo vykdomas veiklas, veiklų viešinimą, jaunuolių įtraukimą į veiklas. Gegužės 13 d.

13.30 val.

 Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Stalo teniso turnyras Gegužės 16 d.

14.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra  Bracevičienė

 
Stalo žaidimų popietė Gegužės 20 d.

15.00 val.

   Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 
Nuotolinis užsiėmimas globalus švietimas darbe su jaunimu. Užsiėmime bus aptarta plataus požiūrio, visuminio supratimo svarba jaunam žmogui apie globalias temas ir potemes: skurdas, nelygybė, klimato kaita, taika, konfliktai,  socialinis teisingumas. Užsiėmimą ves Paulius Pakutinskas. Gegužės 23 d.

14.00–16.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

 Biliardo turnyras Gegužės  27 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Diena be tabako. Kepame blynus, kalbamės apie tabako žalą. Gegužės 31 d.

15.00 val.

Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

Data

Geg 01 - 31 2024
Vyksta šiuo metu...

Laikas

8:00 - 18:00
Kategorija