Back

Vokalinis- instrumentinis ansamblis „Anima“

Kolektyvas įkurtas: 2023 m.

Dalyvių: 3

Vadovas: Aidas Kalinčikas

Repertuaras – jau pirmaisiais veiklos metais Gatvės muzikantų festivalyje Jonavoje buvo apdovanotas I laipsnio prizu už geriausią autorinę dainą skirtą bardams. Kasmet  ansamblis surengia apie 20 koncertų. Jo atliekami kūriniai puošia ne tik tradicinius Šaukėnų seniūnijos, Kelmės rajono, Šiaulių apskrities, bet ir respublikinės reikšmės renginius. Vadovas Aidas Kalinčikas – kūrybinga asmenybė. Jis ne tik harmonizuoja  liaudies kūrinius, bet ir pats rašo muziką pagal sakralinius, kitų autorių ar net savo eiliuotus tekstus. Daug jo kūrinių yra skirta valstybinėms šventėms, iškiliems jubiliejams,  ar žymioms progoms, pvz., Šiaulių Vyskupijos 10 -mečiui, Kelmės rajono Žemaitės viešosios bibliotekos 70 – mečiui, Žemaitės premijos laureatams už geriausius prozos kūrinius kaimo tematika. 2006 m. kolektyvas ,,Anima“ buvo pakviestas dalyvauti žemaitės regiono muzikos kūrėjų festivalyje  Kretingoje ,,Rudens spalvos“. Ten sėkmingai pasirodė ir 2007 m. vėl atvažiavo su naujais kūriniais, kur buvo šiltai sutiktas žiūrovų ir apdovanotas rengėjų. Respublikiniame romansų konkurse Baisogaloje 2008 m. tapo laureatais, o respublikiniame ansamblių konkurse ,, Sidabriniai balsai 2005“ tapo I laipsnio,  2010 m. – II laipsnio diplomantu. Taip pat tapo prizinių vietų laimėtoju savo kategorijoje  daugelyje vokalinių konkursų Šilalėje, Kuršėnuose, Guostagalyje, Telšiuose, , o 2019 m. vėl tapo respublikinio ansamblių konkurso ,,Nemunėlio vingiai“ laureatu  Prienuose. Ne kartą ,,Animai“ teko reprezentuoti Kelmės rajoną  Ir Lietuvą užsienyje: Norvegijoje, Vokietijoje, Ukrainoje. 2023 m. balandžio 22 dieną kolektyvas atšventė savo koncertinės – kūrybinės veiklos dvidešimtmetį. Ta proga surengė autorinį koncertą Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje   

Repeticijos vyksta: I 11.00 – 12.00 val.

IV 17.00 – 18.00 val.