Back

 

 

Joninės – suvešėjusios žalumos, visų gamtos gyvybinių jėgų išsiskleidimo šventė. Joninių naktis kupina paslapties, stebuklo laukimo ir tikėjimo. Joninių proga KKC Maironių skyrius organizavo pavakarojimą ,,Joninių laužo liepsnos paslaptis“. Vakaro metu metu vainikuoti ir pasveikinti Jonai, organizuoti žaidimai ir šokių pynės. Pasveikinti varduvininkus atvyko Liolių seniūnijos seniūnė Raminta Kazlauskienė ir Kelmės r. savivaldybės tarybos narys Albertas Brazas.

Kartu su atbundančia gamta ateina viena gražiausių pavasario švenčių – Tarptautinė šeimos diena. Šeima turi didelę reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenime. Daugelis sutiks, kad šeima – tai meilės, darnos, tarpusavio supratimo, saugumo ir pasitikėjimo uostas. Čia kuriamos tradicijos, kurios saugojamos ir perduodamos iš kartos į kartą. Būten tradicijos, bendros veiklos, buvimas kartu vienija ir stiprina šeimos narius. Šia proga gegužės 15 d. KKC Maironių skyrius kartu su Maironių biblioteka visus sukvietė į popietę, kurioje KKC Lupikų skyriaus skyriaus meninės kūrybinės veiklos moterų būrelis padovanojo pasirodymą ,,Nebelinksmas mūsų kaimas“, vadovė Vaida Gecienė.

Poezijos popietėje ,,Žodžių surašytų į knygą, laiko bangos nenuplaus” Dalia Galbuogienė pristatė savo pirmąją poezijos knygą. Popietės metu savo kūrybinį kelią pristatė autorė, skaitovės Danguolė Garnienė, Silva Remeikienė, Sonata Valinčienė ir Sandra Andriušaitienė padėjo atskleisti autorės kūrybiškumą, eilėraščių tematiką. Gausiame būryje susirinkusiųjų autorė atvirai pasidalino savo mintimis apie kūrybą, papasakojo knygos atsiradimo istoriją. Ji atskleidė, kad rašyti pradėjo daugiau nei prieš 10 metų. Tuometinė Kultūros skyriaus specialistė Jadvyga Gaubšienė paskatino Dalią parašyti eilėraštį rajoniniam laikraščiui „Kelmiškiams“. Tai buvo pirmosios jos viešai publikuotos eilės, ir ši akimirka tapo pradžia ilgai ir įdomiai kūrybinei kelionei.
Prie renginio prisijungė ir Raseinių rajono kultūros centro Šiluvos bardai Saulius ir Jūratė. Jie sugrojo kelias instrumentines pjeses, o Saulius sudainavo kelias dainas, kuriose skambėjo D. Galbuogienės eilės. Renginio organizatorės : Maironių bibliotekos bibliotekininkė Birutė Paliulienė ir KKC Maironių skyriaus renginių organizatorė Laima Stonienė pasidžiaugė nuoširdžia popietės atmosfera ir gražia Dalios Galbuogienės kūryba bei šiltais muzikiniais intarpais.

VELYKOS – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Kiaušinis nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybės atsiradimą, o Velykų numargintiems kiaušiniams būdavo priskiriamos ypatingos, magiškos galios. Tad kovo 25 d. vykusioje edukacijoje ,,Kiaušinių marginimas vašku”, kurią vedė KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus tradicinių amatų koordinatorė A. Meškienė, kiekvienas galėjo išbandyti mūsų senolių paliktą tradicinį margučių marginimo būdą natūraliu vašku.  Sužinojo apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patys nusimargino gražiausius velykinius margučius!

Saulėtą kovo 15 d. popietę KKC Maironių skyrius kartu su Maironių biblioteka pakvietė į muzikos- poezijos popietę ,,Žodžiai pražysta pavasarį”, kuri vyko bibliotekos patalpose. Renginį pradėjusi bibliotekininkė Birutė Paliulienė priminė, jog prasidėjęs pavasaris atnešė puokštę švenčių: Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Tarptautinę moterų silidarumo dieną, Pasaulinę žemės ir poezijos dieną bei kt. Visos šios datos buvo paminėtos popietės metu. Šventinę nuotaiką renginio metu kūrė KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vokalinis- instrumentinis ansamblis ,,Anima”, vad. Aidas Kalinčikas. Kultūrinių renginių organizatorė Laima Stonienė dėkojo už gražias dainas ir bendradarbiavimą vokaliniam- instrumentiniam ansambliui ,,Anima” ir išreiškė viltį, jog bendradarbiavimas tęsis ir ateityje.

,,Tėviškės vardas – žemė gimtoji

Ir viršum josios padangė melsva.

Širdis manoji taip ir kartoja –

Visas tas grožis – tai Lietuva.”(Zita Budrienė)

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. 1918 m.vasario 16 d. buvo teisiškai atkurta Lietuvos valstybė. Ši data svarbi kiekvienam lietuviui. Ji liudija Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius.

Šia proga KKC Maironių skyrius kartu su Maironių biblioteka suorganizavo V. Almanio knygos ,,Antrasis žemgalių išėjimas” pristatymą. Knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ – tai nepaprastas ir neįprastas pasakojimas apie pokario laikus Šiaurės Lietuvoje – senojoje žemgalių žemėje – daugiausiai Viešučių kaime. Joje pateikiami vaiko ir paauglio išgyvenimai, nuotykiai.

Renginyje dalyvavo poetas ir fotografas Vytautas Šimkūnas, kuris nuoširdžiai bendravo, paskaitė savo kūrybos eilėraščių.