Back

Repertuaras – lietuvių liaudies dainos ir romansai. Per visus gyvavimo metus kolektyvas dalyvavo įvairiuose respublikiniuose, rajoniniuose renginiuose, koncertavo Latvijoje, Lenkijoje, Austrijoje. Kapela ne kartą buvo pakviesta į Lietuvos televizijos programą ,,Duokim garo“, daug kartų dalyvavo festivalyje ,,Ant rubežiaus“, populiariose varžytuvėse ,,Grok, Jurgeli“, kituose respublikiniuose konkursuose. Kolektyvas yra apdovanotas diplomais, suteiktos įvairios nominacijos. Kolektyvo muzikinėje veikloje per jo gyvavimo metus dalyvavo apie 70 muzikantų.
Repeticijos vyksta: II 11.00 – 12.00 val.
IV 18.00 – 20.00 val.