Back

Projektas „Kelmės tradicinių amatų centro plėtra-tęstinis“ (Nr. 20AM-KS-15-1-05915-PR001)

Šiuo projektu skatinsime vietos sertifikuotų tradicinių amatininkų veiklas. Sudarysime jiems dar geresnes sąlygas kurti ir puoselėti savo krašto tradicinius amatus. Projekto dėka turėsime patalpas kur bus galima mokytis tradicinių amatų, vyks edukaciniai užsiėmimai tiek suaugusiems, tiek vaikams. Projektas prisidės prie Žemaitijos krašto kultūrinio paveldo išlaikymo, atkūrimo ir atnaujinimo, patirties perdavimo kitiems Kelmės krašto žmonėms, skatins socialinę įtrauktį. Sukurtuose kūrybinėse dirbtuvėse bus demonstruojami tradiciniai amatai, vyks susitikimai, paskaitos su sertifikuotais tradiciniais mūsų krašto amatininkais. Daug dėmesio skirsime ir tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams vaikams ir jaunimui. Bus parengtos programos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su rajono ugdymo įstaigomis. Įsigytos priemonės, baldai, įranga bei kitos prekės leis puoselėti tradicinių amatų technologijas, sudarys sąlygas tradiciniams amatininkams pristatyti tautinio paveldo produktus. Šis projektas skatins vietos plėtrą kaimo vietovėse. Ypatingą dėmesį skirsime tautinio paveldo produktų viešinimui etnokultūriniuose lauko renginiuose: mugėse, šventėse, festivaliuose, amatų dienose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2015 metų spalio 1 d. iki 2017 metų gegužės 1 d.. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai lėšomis, paramos suma 73 411,13 EUR.

Projekto metu įsigytos priemonės, įranga, baldai leis padidinti tradicinių amatininkų, įtrauktų tradicinių amatų centro veiklą, skaičių, demonstruojamų tradicinių amatų skaičių, vykdomų tradicinių amatų edukacinių užsiėmimų skaičių, rengiamų tautinio paveldo produktų ekspozicijų ir parodų skaičių.