Back

Mišrus vokalinis ansamblis „Vakarė“

Vadovė Genė Ačienė

Kolektyvas susibūrė 1980 metais. Bėgo metai keitėsi žmonės, muzikantai, bet kolektyvas
repetavo, koncertavo, organizavo įvairias šventes, dalyvavo koncertuose-konkursuose.

Apie ansamblį

2004 m. kolektyvas išsirinko „Vakarės“ vardą. 2004 m., 2012 m. „Vakarė“ dalyvavo LRT laidose „Geras ūpas“. Kolektyvą sudaro įvairių profesijų žmonės. Dainininkams akomponuoja 3 muzikantų grupė. Ansamblio nariai aktyvūs, geranoriški, kūrybingi. Mišraus ansamblio repertuarą sudaro linksmos, nuotaikingos, žiūrovų mėgstamos melodijos, dainos. Ansamblis populiarina Kelmės krašto kūrėjų dainas. Ilgametę koncertinę patirtį turintis kolektyvas koncertuoja Žemaitijos regiono ir Kelmės rajono šventėse, festivaliuose, dalyvauja valstybinių švenčių minėjimuose. Algimanto Raudonikio kūrybos vakare Joniškyje kolektyvas apdovanotas už originaliausiai atliktas dainas. Ansambliui suteikta III kategorija.