Back

Mišrus vokalinis ansamblis „Varsa“

Vadovė Genė Ačienė

Ansamblis susikūrė 2000 metais. Iki 2021 m. „Varsos“ kolektyvas ,buvo moterų vokalinis
ansamblis. Ansambliui buvo suteikta III kategorija. 

Apie ansamblį

2021 metais kolektyvo sudėtis pasikeitė,
šiuo metu -tai mišrus vokalinis ansamblis. Kolektyvą sudaro dainininkai ir muzikantai.
Kolektyvas dainuoja liaudies kompozitorių sukurtas dainas. „Varsa“ – nuolatinis Kukečių
seniūnijos švenčių dalyvis.