Back

2024 m. gegužės 16 d. 19.00 val.

Gegužės 16 d. vakarą į KKC Pakražančio skyrių susirinko pilna salė žiūrovų, pažiūrėti nuotaikingos pjesės inscenizacijos „Esminis principas“, kurį surežisavo Danutė Anankaitė (pjesės autorė Izabelė Lukošienė). Mėgėjų teatro dramos kolektyvo nariai suvaidino nuotaikingą Anusės bandymą patekti pro dangaus vartus, kuriuos saugo Šv. Petras. Įvairius personažus, žiūrovai, sutiko plojimais ir leipo juokais nuo jų „standartinio“ elgesio. Pasirodymo pabaigoje kolektyvo nariams buvo plojama net atsistojus. Visi gyrė savo kraštiečius bei džiaugėsi, kad dar yra žmonių, neabejingų teatrui.

Pjesės autorė – Izabelė Lukošienė
Inscenizacijos režisierė – Danutė Anankaitė
Kostiumai – Kristina Žalandauskienė

Vaidino:
ŠV. PETRAS – Petras Žalandauskas
ANUSĖ – Rima Dumšienė
VIZIJA – Vaida Šlažikaitė
ONA – Alina Žalandauskienė
KUNIGAS – Vladas Samuila
ŽYDRĖ – Danutė Baškienė
POVILIUKAS – Jūratė Vasiliauskienė
SANITARAI – Ričerdas Visockis ir Juozas Kalvaitis

Informaciją parengė – Kristina Abrutienė
Nuotraukos – AbrU fotografija (Kristina Abrutienė)