Back

2024 m. Balandžio 5 d. 18:30 val.

Balandžio 5 d. Kelmės kultūros centro Pakražančio skyrius skambėjo nuo žmonių juoko. Pilnutėlėje salėje vyko regioninė humoro šventė „Šypt – Vypt“.  Renginio vedėjos bvuo ŠYPT ir VYPT – Jūratė Strodomskienė ir Vita Milkintaitė. Savo naujas programas pristatė 3 šaunūs kolektyvai: mėgėjų teatras iš Tauragės kultūros centro Kęsčių skyriaus, humoro grupė „Viedaras“ iš Pagėgių kultūros centro Natkiškių kultūros namų ir suaugusiųjų dramos teatras „STOP KADRAS“ iš Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro.

Labai ačiū visiems kolektyvams, bei jų vadovams už puikias programas, artistiškumą, šilumą. Visi salėje bent trumpam pamiršo savo rūpesčius ir iš širdies juokėsi nuo linksmų siužetų, taip pat negailėjo ir audringų aplodismentų kolektyvams.

Už sveikinimo žodžius ir dovanas dėkojame Kelmės raj. sav. vicemerui Kęstučiui Biliui, Kelmės kultūros centro direktorei Laimai Lapinskienei ir Pakražančio seniūnui Alfonsui Sakalauskui.

Tariame AČIŪ šventės rėmėjams už visokiaropą pagalbą prisidedant prie renginio: Svetlanai ir Eugenijui Kurganovams, Zinai Gedminienei ir Reginai Kalvaitienei.

Informaciją paruošė Kristina Abrutienė
Nuotraukos KKC Pakražančio skyriaus ir Jono Lipskio