Back

2024 m. gegužės 26 d.

 

KKC Pakražančio skyrius, kartu su Žalpių kaimo bendruomene, organizavo Žalpių krašto Švč. Mergelės Marijos Maloningosios „Loskavos“ atlaidų šventę. Tai tradicija, kuri atspindi Kelmės krašto katalikišką etninį paveldą.

 

Visi susirinkusieji Žalpių Šv. Benedikto bažnyčioje galėjo prisiminti apeigines kantičkines giesmes. Šv. Mišias aukojo Žalpių parapijos klebonas Algimantas Žibėnas. Po Šv. Mišių bažnyčioje skambėjo KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vokalinio – instrumentinio ansamblio „Anima“ koncertas.

 

Informaciją paruošė Kristina Abrutienė