Back

Gegužės 18 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje nuskambėjo romansų šventė ,,Žiedų pūga”. Gerą nuotaiką ir emocijas žiūrovams dovanojo kolektyvai iš Pasvalio, Šeduvos, Varnių, Lupikų ir Šaukėnų. 

2024 m. gegužės 15 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje vyko Jaunųjų menininkų kūrybinės dirbtuvės ,,Pražysta spalvos”, kurias vedė etninės kultūros specialistė Gitana Urmonienė. Dirbtuvėse dalyvavo Šaukėnų V. Pūtvio – Putvinskio gimnazijos 8 klasės mokiniai kartu su dailės mokytoja Aiste Čepuliene. Dirbtuvių metu mokiniai apžiūrėjo šiuo metu skyriaus erdvėse eksponuojamas parodas ,,Išsaugoti mamų rankdarbiai” ir Kelmės krašto tautodailininkų rankdarbius ,,Iš kartos į kartą” bei užfiksavo tai savo piešiniuose.

Koncertas-vakaronė Šiaulių m. vaikų darželio-lopšelio ,,Gintarėlis“
50-tojo jubiliejaus proga.
2024m.gegužės mėn. 10d. Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vokalinis-instrumentinis ansamblis ,,Lia-Fa-Do“ buvo pakviestas koncertuoti Šiaulių m. vaikų darželio-lopšelio ,,Gintarėlis“ 50-tojo jubiliejaus proga. Šventė vyko Rekyvoje, ,,Žvejų užeigos“ konferencijų salėje. Vakaronėje dalyvavo 30 darželio-lopšelio darbuotojų. Vakaronė tęsėsi nuo 18 val. iki 22 val.

 

“Norėdami išlikti savo vaikų prisiminimuose rytoj, būkite su jais šiandien“.
Gegužės 3 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius sukvietė mamas kartu su vaikais į renginį “Vakaras su mama”, skirtą Motinos dienos paminėjimui. Šokome, žaidėme, kūrėme – veiklos buvo skirtos stiprinti mamos ir vaiko tarpusavio ryšį, bendrystę. Renginį vedė KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus choreografė Jovita Žakarienė ir KKC Pakražančio kultūros skyriaus choreografė Gintarė Guželienė.

Balandžio 24 d. Varnių kultūros centre III-osios Žemaitijos regiono vokalinių ansamblių šventės „VAKARO DAINA“ metu pasirodė Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vokaliniai kolektyvai: ,,Šona“ (vad. Diana Astrauskienė) ir ,,Anima“
(vad. Aidas Kalinčikas). Mūsų kultūros skyriaus ansambliai atliko po tris romantiško pobūdžio kūrinius ir paliko labai gerą įspūdį klausytojams, sulaukė netgi prašymų pakartoti!

VAIKŲ JURGINĖS „JURGELI, JURGELI, PRIKELK ŽEMELĘ“
Jurginės (Jorė, Jūrė) – tai lietuviška pavasario žalumos šventė, minima balandžio 23 dieną.Jurginės, dar kitaip vadinamos piemenukų švente, minimos pavasarį ir žymi ganiavos pradžią. Šia proga KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje organizuotos Vaikų Jurginės ,,Jurgeli, Jurgeli, prikelk žemelę…“. Renginio metu Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikučius, bei pradinių klasių mokinukus, etninės kultūros specialistė Gitana Urmonienė supažindino, kokių papročių per Jurgines reikia laikytis, kad derlius būtų geras ir gyvuliai būtų sveiki, kad pavasaris geras būtų ir metai sėkmingi, vaikai minė mįsles. Mėgėjų meno kolektyvų vadovai Diana Astrauskienė ir Aidas Kalinčikas vaikus supažindino su piemenėlių tradiciniais muzikos instrumentais – terkšle ir kleketu, raliavimo magija, paukščių garsų pamėgdžiojimo būdais. Renginio dalyviai šoko ratelius, šventę  vainikavo „piemenų balius“ – vaikai vaišinosi kepta kiaušiniene.

 

 

Balandžio 19 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje vyko Šaukėnų krašto kūrėjų kūrybos vakaras ,,Iš duonos kvapo ir miškų giesmės, kalba gimtoji lūposna įdėta“. Renginio metu savo kūrybą pristatė Stanislovas Jokūbauskas, Sofija Blaziene, Aldona Baceviciene, Elvina Mauragienė, Rasa Petraviciene. Dainas sukurtas Šaukėnų krašto kūrėjų eilėmis atliko KKC Šaukėnų kultūros ir amatų centro kolektyvai: etnografinis ansamblis ,,Šona”, vad. D. Astrauskienė ir vokalinis- instrumentinis ansamblis ,,Anima”, vad. A. Kalinčikas

 
 
 
 
Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus rankdarbių būrelio ,,Mezgu rezgu” tautodailininkės ir meno kūrėjos: Sigita Gudaitytė, Zita Nagevičienė, Aldona Bacevičienė, Danutė Danylienė, Aurelija Uosė ir Alma Meškienė dalyvauja 58- oje Šiaulių regiono tautodailininkų sąjungos parodoje ,,Iš praeities į dabartį”. Balandžio 6 d. vyko parodos atidarymas ir 224 tautodailininkai bei meno kūrėjai pristatė 700 kūrinių.
Parodą aplankyti ir pasigrožėti galima iki gegužės 3 d. Radviliškio kultūros centre.

Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje, kovo 1 d. šurmuliavo tradicinė mugė ,,Senolių tradicijas puoselėjant“. Visus atėjusius į tradicinę mugę pasitiko spalvų, kvapų gausybė, kuri gundė susirinkusiuosius.Mugę atidarydama tradicinių amatų koordinatorė A. Meškienė, pasidžiaugė gausiu prekiautojų būriu ir dėkojo jiems už bendrystę. Mugės dalyviai – Šaukėnų V. Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokinukai ir amatininkai bei tautodailininkai atvežę medžio drožinių, keramikos gaminių, kojinių, pirštinių, dekoratyvių skrynučių, pintų krepšių ir kt.

 

 

Minėjimas- koncertas ,,Tu pati gražiausia“

Kovo 8 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse šiltas, prasmingas, jaudinantis renginys vyko KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje. Sugiedojus tautišką giesmę renginio vedantieji D. Astrauskienė ir A. Kalinčikas trumpai priminė valstybės kelią į nepriklausomybę ir skaitė gražiausias eiles apie Lietuvą, jos gamtą. Renginio metu koncertavo KKC Pakražančio skyriaus duetai ir tercetas (vad. Saulius Venckus), kurių nuoširdžios dainos, muzika jautrino sielas, džiugino širdis. Renginio pabaigoje šaukėniškiai vyrai padovanojo visoms renginio moterims po tulpės žiedą, sveikindami Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga.

 

 

 


Almos Stugienės karpinių paroda

Visą kovo mėnesį KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje eksponuojama Almos Stugienės karpinių paroda ,,Karpiniai“. O kovo 7 d. vyko Almos Stugienės parodos ,,Karpiniai” pristatymas ir edukacija ,,Krebždesiai”, kurią vedė autorė.

,,Lia-Fa-Do” gastrolės Bubiuose.

Vokalinio-instrumentinio ansamblio ,,Lia-Fa-Do“ koncertas Bubių mokyklos salėje skirtas Bubių bendruomenės ataskaitinio susirinkimo progai.
  Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vokalinis-instrumentinis kolektyvas
 ,,Lia-Fa-Do‘‘,vadovaujamas Algirdo Raubicko,buvo pakviestas Bubių bendruomenės pirmininko 2024-03-22 d. į Bubius su koncertine programa, Bubių bendruomenės ataskaitinio susirinkimo proga. Koncertas vyko Bubių mokyklos aktų salėje. Į koncertą susirinko gausus būrys bendruomenės narių.Koncertinė programa tesėsi apie 40 minučių. Pasirodymo metu kolektyvas buvo apdovanotas gausiais plojimais,koncerto pabaigoje visiems kolektyvo naraiams buvo įteiktos gėlės ir išsakyti šilti padėkos žodžiai. Bendruomenės pirmininkas patikino,kad kolektyvas dar ne vieną kartą bus pakviestas į bendruomenės organizuojamus renginius.

 

 

 

Pagal tradiciją, Užgavėnės – tai slenkstis tarp nueinančios žiemos ir ateinančio pavasario. Šį slenkstį KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius peržengė su trenksmu: ieškojo žiemos po visas Šaukėnų miestelio įstaigas bei miestelio gatvėse ir surado skyriaus kiemelyje. Žiemos simbolį Morę sudegino, blynais su arbata vaišinosi, Asociacijos ,,Šaukėnų miestelio bendruomenė” pirmininkės J. Gotautienės sriubą skanavo, šoko, dainavo ir pavasarį kvietė.

 
 
 
 
 
,,Lyg nebūta šaudymų ir kraujo.
Gal sapnuoju aš barikadas?
Baltomis drobulėmis aprišo
Sausio šerkšnas Lietuvos žaizdas…” ( J. Nekrošius)

 

 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 15 d. KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje vyko rašytojo Vytauto Almanio knygos „Antrasis Žemgalių išėjimas“ pristatymas. Knygą vaizdingai pristatė Zosė Ambrozienė. Renginio metu koncertavo etnografinis ansamblis ,,Šona“ (vad. D. Astrauskienė)

Balandžio 3 d. Kelmės kultūros centro Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius kartu su Šaukėnų biblioteka organizavo popietę – edukaciją vaikams „Pasaką skaitau – pasaką piešiu“, skirtą Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. Šaukėnų bibliotekoje vykusioje popietėje dalyvavo gausus Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus vaikų etno būrelio ,,Kuriu – išreiškiu save” narių (vadovė Gitana Urmonienė) bei bibliotekos lankytojų būrys. Bibliotekininkė Reda Jagminienė skaitė Vytauto V. Landsbergio ,,Pasaka apie Siaubą Baubą”, o vaikai piešė įsivaizduojamą baubuką, rinko jiems vardus. Reikėjo ir ,,galveles pasukti” spėjant knygų pavadinimus. Smagiai ir turiningai praleista popietė

 
 
 
Nuo balandžio 2 d. – 30 d. Šaukėnų kultūros ir amatų skyriuje ir Šaukėnų kraštotyros muziejuje buvo eksponuojama labai didelė ir unikali RIMOS REIČIŪNIENĖS tapybos darbų paroda.
Parodos pristatymas vyko balandžio 12 dieną 15 val.