Back

liepos mėnesio renginiai

2024 m. liepos mėnesio Kelmės kultūros centro ir skyrių renginių, veiklų planas

Kelmės kultūros centras

25–27 d. Folkloro festivalio „Ir pajauga žali leipa“ renginiai:

Liepos 25 d.

18.00 val. V. Žilinsko grafikos darbų parodos „Dainų skrynią atvėrus“ atidarymas Kelmės kultūros centro Juozo Liaudanskio galerijoje II a.

19.00 val. Vilniaus miesto folkloro ansamblio „Virvytė“, vadovė Loreta Sungailienė koncertas Kelmės kultūros centro vidiniame kiemelyje (jeigu lis lietus, koncertas vyks Juozo Liaudanskio galerijoje I a.).

Liepos 26 d.

18.00 val. Teatro „Labas“ spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“ Kelmės kultūros centro vidiniame kiemelyje (jeigu lis lietus, spektaklis bus rodomas Kelmės mažojo teatro salėje).

Liepos 27 d.

14.00–20.00 val. Šiaulių apskrities tautodailininkų, tautinio paveldo produktų meistrų amatų demonstravimas-mugė Kelmės miesto Atgimimo aikštėje.

15.00 val. Folkloro ansamblių ir tradicinių kapelų iš Mažeikių, Joniškio, Raseinių, Kelmės koncertas Kelmės miesto Atgimimo aikštėje.

17.10–18.30 val. Vakaruška (folklorinių šokių pasišokimas ir dainų pasidainavimas su Kelmės miesto bendruomenės armonikieriais) Kelmės miesto Atgimimo aikštėje.

19.00 val. Modernaus folkloro grupės „Aisva“, vadovas Raimundas Mykolaitis koncertas Kelmės miesto Atgimimo aikštėje.

 

Folkloro festivalio organizatorius – Kelmės kultūros centras

Festivalio rėmėjai – Lietuvos kultūros taryba, Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės seniūnija

7, 14, 21, 28 d. 18.00 val. Šokių vakarai senjorams 3,50 Eur.

Etninės kultūros ir tradicinių amatų skyrius

1 d. Kelmės r. tautodailininkų – Mečislovo Ežerskio, Valdo Bandzos, Kornelijos Lopetienės, Jolantos Gečienės, Rimanto Paunksnio, Zitos Nagevičienės, Sigitos Gudaitytės darbai eksponuojami respublikinėje Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ liaudies meno parodoje „Iš šerdies“ Istorijos ir dizaino muziejuje Vilniuje. Paroda veiks iki spalio 1 d.

15 d. 14.00 val. XI Akmentašių simpoziumo atidarymas Kelmės kultūros centro akmentašystės dirbtuvėse (A. Mackevičiaus 8 A). Kūrybinėje stovykloje penki skulptoriai akmens skulptūras kurs iki liepos 30 d.

23–26 d. Žemaitijos regiono bandonininkų ir tradicinio muzikavimo kursai (Kelmės kultūros centre, Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje).

24 d. 14.00 val. Akmentašių simpoziumų skulptorių Kelmėje – Kazio Bimbos, Jono Vaicekausko, Alberto Martinaičio, Valdo Bandzos, Jono Virbausko kūrybos darbų parodos atidarymas. Juozo Liaudanskio dailės galerijoje (I a.) Paroda veiks iki rugpjūčio 30 d.

 

30 d. 11.00 val. XI Akmentašių simpoziumo metu sukurtų skulptūrų pristatymas Kelmės mieste Kelmės visuomenei, renginio svečiams.

 

Pakražančio skyrius

1–31 d. Kristinos Abrutienės fotografijos darbų „Pasivaikščiokime po Pakražantį“ paroda, skirta Pakražančio 450-mečiui paminėti ant Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriaus pastato laukinės sienos.

1–31d. Paroda „Pakražančio seniūnijos dvarų istorijos“ Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje.

6 d. 20.00 val. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimas Valpainių bendruomenės namuose.

24 d. 10.00 val. Kūrybinė popietė „Šieno paukštelių pynimas“ Kelmės kultūros centro Pakražančio skyriuje.

28 d. 13.00 val. Oninių šventė Stulgiuose prie bažnyčios.

30 d. 11.00 val. popietė „Prie arbatos“ Grinių bibliotekoje.

 

Šaukėnų kultūros ir amatų skyrius

6–31 d. Ramunės Budrės siuvinėtų kryželiu paveikslų paroda „Trumpo siūlo istorija“.

6 d. 20 val. Ramunės Budrės siuvinėtų kryželiu paveikslų parodos „Trumpo siūlo istorija“ atidarymas.

6 d. 21 val. Akcija ,,Tautiška giesmė aplink pasaulį“ prie KKC Šaukėnų kultūros ir amatų skyriaus.

 

Kelmės atviro jaunimo centras

 

Veiklos pavadinimas Laikas ir vieta            Atsakingas  
SUSITIKIMAI, DOKUMENTŲ PILDYMAS, SUSIRINKIMAI  
Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės visuomenės sveikatos biuro atstovais. Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

 
Darbiniai susitikimai skirti tarpinstitucinio bendradarbiavimo  stiprinimui ir bendrai vykdomų veiklų aptarimui su Kelmės policijos komisariato bendruomenės pareigūne. Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

 
Lankytojų statistikos skaičiavimas pagal patvirtintą metodologiją. Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Austėja Šatė/ Aušra Bracevičienė

Darbo pasitarimai su vadovu. Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

 
Dalyvavimas Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo posėdžiuose dėl minimalios priežiūros priemonių skyrimo ir įgyvendinimo nepilnamečiams. Liepos mėn. Aušra Bracevičienė  
Projekto „Jungtys“ administravimas Liepos mėn. Gerda Paliulienė  
                                         KONSULTAVIMAS  
Jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų informavimas apie laisvalaikio užimtumo galimybes ir konsultavimas jaunimo politikos klausimais.  

Liepos mėn.

Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

 
Individualios jaunuolių konsultacijos. Pokalbis su darbuotoju sprendžiant jaunuolio problemas. Kiekvieną trečiadienį pagal išankstinį susitarimą

13.00–16.00 val.

Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

 

 

Jaunų žmonių individualus konsultavimas nuotolinėje erdvėje (Facebook, messenger, snapchat, instagram ir kt.) ir kontaktiniu būdu. Bendravimui virtualioje erdvėje skirtas laikas kiekvieną darbo dieną nuo 8.00–17.00 val.

Konsultavimas vyksta įprastu centro darbo laiku.

Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

INFORMACIJOS, VEIKLOS
Pokalbiams     skirtas      laikas      centro lankytojų tėvams, globėjams ar kt. Visą liepos mėnesį

antradieniais nuo 9.00–14.00 val.

Gerda Paliulienė

Austėja Šatė

Aušra Bracevičienė

Facebook ir Instagram socialinių tinklų paskyrų administravimas, nuotraukų kėlimas, diskusijų skatinimas įvairiomis temomis, aktyvaus įsitraukimo skatinimas.

Informacijos publikavimas Kelmės kultūros centro puslapyje.

Kiekvieną darbo dieną

pagal poreikį

Gerda Paliulienė

 

Pagalba Kelmės kultūros centro liepos mėn. renginiuose. Liepos mėn. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

„Gal pasikalbam?“ kiekvieną mėnesio pirmą antradienį, jaunimo darbuotojos kviečia jaunuolių tėvus/globėjus/rūpintojus į atvirų durų dienas, t.y. konsultacijai/vizitui/pokalbiui, pabendrauti  ir pasikalbėti jiems rūpimais klausimais, apžiūrėti patalpas, aptarti iškilusius paaugliškus rūpesčius, problemas ar kt. Liepos  2 d.

9.00–14.00 val.

 

Austėja Šatė

Pokalbis prie arbatos. Kaip pasiruošti CV, darbo pokalbiui. Kaip reprezentuoti save oficialiuose susitikimuose. Liepos 10 d. 15.00 val. Aušra Bracevičienė
Sportinis turnyras lauke kartu su projekto „Jungtys“ dalyviais Liepos 18 d. 15.00 val. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Veiklos ir užsiėmimai lauke Liepos 25 d. 14.00 val. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Draugystės dienai paminėti skirta popietė – žaidimai ir veiklos su vaikų dienos centru „Parama“ Liepos 30 d. 14.00 val. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

Lauko aplinkos tvarkymas savitvarka centro vidaus patalpose su jaunimu. Liepos 31 d. 14.00 val. Gerda Paliulienė

Aušra Bracevičienė

 

IŠVYKOS:

1–6 d. Kelmės kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertinės išvykos į šimtmečio dainų šventę „Kad giria žaliuotų“ Vilniuje:

Vaikų folkloro ansamblis, vadovė Dalia Miliauskienė;

Folkloro ansamblis „Taduja“, vadovas Osvaldas Gerbenis;

Tradicinė kapela „Gers čiesas“, vadovė Laima Lapinskienė;

Folkloro ansamblis „Judlė“, vadovė Angelė Jovaišaitė;

Liaudiškos muzikos kapela „Kelmynė“, vadovas Gerimantas Rukas;

Jungtinis Kelmės kultūros centro ir Pakražančio gimnazijos pučiamųjų orkestras, vadovas Svajūnas Klimas;

Senjorų liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“, vadovė Dijana Bakšienė;

Merginių liaudiškų šokių grupė „Levandrėlės“, vadovė Dijana Bakšienė;

Mišrus choras „Cantio“, vadovė Dalia Miklovienė;

KKC Pakražančio skyriaus merginų šokių grupė, vadovė Gintarė Guželienė.

 

2 d. Kelmės krašto tautodailininkų Kornelijos Lopetienės, Mečislovo Ežerskio dalyvavimas Dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ folkloro dienoje „Rasi rasoj rasi“.

11 d. KKC Pakražančio skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo išvyka į Klojimų teatrų festivalį Kražiuose.

11 d. KKC mėgėjų teatras „(Ne)Taktiški“ Raseinių kultūros centre pristatys du spektaklius: improvizaciją „Mano kritusi šukė“ ir mono spektaklį „Mirties angelas“ arba „Istorijos iš anapus“.

27 d. Folkloro ansamblio „Taduja“ ir tautodailininkų Mečislovo Ežerskio ir Valdo Bandzos dalyvavimas folkloro festivalyje „Ir pajauga žali leipa“.

 

 

Data

Lie 01 - 31 2024
Vyksta šiuo metu...

Laikas

8:00 - 18:00
Kategorija