Back

Moterų vokalinis ansamblis „Sidabrinė gija“

Vadovė - Genovaitė Jokubauskienė

Koncertmeisteris Algimantas Šurna

Gyvuoja daugiau nei 27 metus.  Suteikta III kategorija. Ansamblyje dainuoja 10 dainininkių, iš jų 7 nuo įsikūrimo pradžios.

Apie chorą

Iki 2014 metų ansambliui pritarė šviesios atminties muzikanto Algirdo Lipeikos vadovaujamas
instrumentinis trio. Didesniems koncertams geranoriškai savo muzikavimu dainininkėms pritaria
kartu su koncertmeisteriu Algimantu Šurna, mokytojai Gerimantas Rukas, Adas Sutkus ir
muzikantas Justinas Kasparas. Repertuarą sudaro lietuvių kompozitorių, vadovės dainos, romansai.
Išskirtinai dainose vyrauja meilė Tėvynei, Kelmei, Dubysai, Kražantei…Turime sukurtų dainų
rajono poetų Bronislovo Klimašausko, Jadzės Gaupšienės, Reginos Ulienės tekstais.

Pasiekimai

 • Koncertuota rajone ir už jo ribų kultūros ir švietimo įstaigų renginiuose, švenčių minėjimuose,
  Lenkijoje Punsko lietuviams.
 • Dalyvauta A. Raudonikio vardo dainų konkurse Joniškyje.
 • Respublikiniuose vokalinių ansamblių konkursuose „Sidabriniai balsai“
 • Lietuvos senjorų dainų ir šokių šventėse „Mes vėl kartu“ Vilniuje.
 • Daug kartų koncertuota Kelmės dvaro muziejaus renginiuose
 • Aktyviai dalyvaujama dainos mylėtojų klubo „Daina-mano gyvenimas“ veikloje.
 • Mėgstama savo klausytojams pateikti teminius koncertus: „Pasakyk ko lapai krinta?“, „Mėgstu
  vasaros vakarą tylų“, „Baltos kalėdos“ ir kt.
 • Dažnai koncertai paįvairinami kartu su KC kolektyvais
  kaip kaimo kapela „Kelmynė“ (vadovas G. Rukas), šokių grupėmis „Patrepsėlis“, „Dia Ritmas“(vad. D. Bakšienė).